Knihy kupovati...

Knihy kupovati...
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena395,00 Kč
ks
Knihy kupovati...
Dějiny knižního trhu v českých zemích

 ZdeněkŠimeček, Jiří Trávníček

Dějiny knižního trhu v českých zemích Jak vypadal český knižní trh ve středověku? Co všechno se až do současnosti na jeho poli událo?
Jak se utvářel, jakými změnami prošel, jaké byly jeho vrcholy a pády? To vše zodpoví dějiny knižního trhu zasazené do kontextu kulturních, ale také obecných dějin v českých zemích.
Prostor dostává i kontext německý, židovský a slovenský. Dozvíte se, jak fungovaly jednotlivé segmenty trhu. Získáte informace o jeho čelných institucích, jako jsou nakladatelství, knihkupectví, tiskárny (a místy rovněž knihovny), i o jeho významných osobnostech. Poslední titul stejného ražení u nás vyšel v roce 1927.

Obsah:

Úvod

1. kapitola (Z. Š.)
Rukopisná kniha. Období středověku

Vůdčí postavení církve
Hodnota a dosah knihy
Husotstí - knižní kultura v rozvratu
Měšťanstvo  a šlechta
Židovské písemnictví
Rukopis versus tisk

2. kapitola (Z. Š.)
Rozšíření tištěné knihy. Od konce 15. století do osmdesátých let 18. století


Nástup tištěné knihy
Počátky knihtisku v Čechách a na Marově
První tiskaři a tiskárny
Melantrich a Veleslavín
Dovoz knih
Trh - jeho rozsah a skladba
Knihovany
Vzestup měšťanstva
Nabývání a šíření knih
Doba pobělohorská
Kramářská píseň
Konkurence domácího a zahraničního trhu
Růst produkce od počátku 18. století
Osvícenský model vzdělanosti
Čtenářské kroužky a půjčovny knih
Noviny a časopisy v době osvícenské
Pohyb a vlastnictví knih
Židovská komunita

3. kapitola (Z. Š.)
Rozšíření knižní kultury. Od počátků  novodobé české české národní literatury do roku 1848

Rozšíření gramotnosti
Vzestup češtiny a nové čtenářské vrstvy
Cenzura policejní a církevní
Reglementace knižního trhu
Obchod s českou knihou, Kramerius
Potřeba kontaktů
Extenzivní četba
Čtenáři, spolky a půjčovny
Předplatitelé a čtenářské okruhy

4. kapitola (Z. Š.)
Snaha o emancipaci českého knižního trhu. Období 1848-1918

Nacionalizace tisku a vzdělávání
Nakladatelství a obchod
Půjčovny
Modernizace a profesní spolky
Boj o čtenáře
Vzestup českého periodického tisku
Nárůst zábavné četby a boj proti ní
Naučná kniha a osvěta
Rozvoj reklamy a propagace
Knihovny
Rozdělení českého a německého trhu, první světová válka

5. kapitola (Z. Š. - J. T.)
V samostatném státě. Období 1918-1939

Vznik Československa
Podpora kultury, gramotnost a škola
Dominanty a okraje, vzestupy a pády
Distribuce a sítě
Hospodářská krize
Ceny knih, honoráře
Podpůrné akce a komercializace
Čtenáři a knihovny
Slovenská specifika a národnostní menšiny
Rozpad Československa, druhá republika

6. kapitola (Z. Š. - J. T.)
Pod tlakem. Období protektorátu (1939-1945)

Vznik Protektorátu Čechy a Morava
Kniha jako nedostatkové zboží
Konfiskace a cenzura
Situace na Slovensku

7. kapitola (Z. Š. - J. T.)
Řízená socialistická společnost. Léta 1945-1989

Politicko-společenské změny po roce 1945 a1948
Nová nakladatelství
Cenzura, zakázky a omezování
Knihkupecká síť a knihovny
Ideologie versus ekonomika, knižní čtvrtky
Exil, samizdat a šedá zóna
Slovenská specifika a národnostní menšiny

8. kapitola (J. T.)
Mezi entuziasmem a liberalismem. Období po roce 1989

Tři fáze polistopadového vývoje
Vítězové a poražení
Odkud kam se dospělo
Deficity a potíže nové doby
Digitální revoluce
Knihovny a antikvariáty
Slovensko, národnostní menšiny a subkultury
Bilance, účty, perspektivy

Literatura
1.Bibliografie a soupisy
2. Souhrnné publikace
3. Literatura k jednotlivým kapitolám
4. Archivní a orální zdroje

Seznam vyobrazení
Seznam tabulek a grafů
Slovníček pojmů
Summary
Jmenný rejstřík