Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě

Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě
ISBN: ISBN 978-80-7050-751
Availability: in stock
including VAT
your price520,00 Kč
ps
Renáta Modráková

Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě

Publikace mapuje knižní bohatství nejvýznamnějšího českého ženského kláštera. První část se týká dějin kláštera od jeho založení v sedmdesátých letech 10. století až po jeho zrušení v osmdesátých letech 18. století. Každé doložené příslušnici konventu i dalším osobnostem, které se podílely na chodu kláštera či s klášterem spolupracovaly, je věnována náležitá pozornost. Ve druhé části je popsána skladba klášterní knihovny a okolnosti vzniku rukopisů dochovaných zejména ve sbírkách Národní knihovny České republiky. Teoretickou část doplňuje katalog rukopisů i několika tisků z bývalé klášterní knihovny. Publikace je v současnosti jediným moderním komplexním zpracováním kulturních dějin této významné středověké české instituce.

Obsah:

Předmluva
Metodologie
Vývoj studia středověkých skriptorií a knihoven zejména ženských klášterů
Dějiny benediktinek v Evropě
Benediktinky v Čechách
Dějiny kláštera benediktinek u svatého Jiří na Pražském hradě
Úřední aktivity kláštera
Rytmus každodenního života podle Řehole sv. Benedikta v souladu se svatojiřskými rukopisy
Sbor kanovníků
Knihovna
Písařská činnost v klášteře
Závěr
Katalog rukopisů
Seznam rukopisů
Seznam užitých pramenů
Resumé
Jmenný rejstřík
Místní rejstřík
Obsahový rejstřík
Obrazové přílohy

Národní knihovna ČR, Praha 2022, 1. vydání, 611 s., brož., ISBN 978-80-7050-751