Kolektivní paměť - K teoretickým otázkám

Kolektivní paměť - K teoretickým otázkám
ISBN: 978-80-246-2689-5
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena350,00 Kč
ks

Nicolas Maslowski, Jiří Šubrt a kol.

Kolektivní paměť

K teoretickým otázkám

Během posledních tří desetiletí jsme svědky toho, že se problematika paměti stává jedním z dominantních témat sociálních a humanitních věd. Někteří autoři dokonce v této souvislosti hovoří o novém paradigmatu. Teoretických koncepcí, které se vážou na téma paměti, je dnes relativně mnoho, vzájemně se proplétají a ovlivňují ve svém vývoji. Vzniká tak situace, která není úplně přehledná, ba dokonce připomíná jakýsi koncepční labyrint. Předložená kniha si klade za cíl seznámit českého čtenáře se základními přístupy k dané tematice, a tím cestu oním pomyslným labyrintem zpřehlednit. Zároveň se snaží nastínit některé nové přístupy a možnosti, které se mohou stát podnětem a inspirací pro danou badatelskou oblast. Předpokládáme, že tato kolektivní monografie bude sloužit nejen odborníkům a studentům, ale i širšímu okruhu zájemců.

Obsah:

Úvodem

I. Obecné teorie kolektivní paměti
Maurice Halbwachs, koncept rámců paměti a kolektivní paměti
Soudobé teorie kolektivní paměti
Paměť a historické vědomí očima historika

II. Od národa ke kolektivní paměti
Politika paměti jako nástroj manipulace a morálky
Kolektivní paměť a národní identita

III. Instituce a média kolektivní paměti
Paměť jako objekt teoretické analýzy či jako oběť manipulace
Památná místa: Místa paměti ve vlastním (tj. topografickém) smyslu slova
Vzpomínáme na vzpomínku: Kultura vzpomínání jako překlad a trvání
Přepisování paměti

IV. Kolektivní paměť, sociální a kulturní trauma
Různá nahlížení na kolektivní paměť; koncept sociálního traumatujako jeden z aktuálních přístupů
Vynalezená a nalezená minulost: nástin sociologie kulturního traumatu

V. Narativita a identita
Paměť a narativita
Auto/biografie, sociologie a kolektivní paměť
Vztah paměti a identity v soudobé sociologii

Závěrem

Literatura
Autoři