Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě pražském

Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě pražském
ISBN: 978-80-246-1487-8
Availability: in stock
including VAT
your price285,00 Kč
ps
Mojmír Horyna, Robert Hugo, Martin Mádl, Pavel Preiss

Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě pražském

Reprezentativní publikace kolektivu renomovaných odborníků pod vedením Mojmíra Horyny je vůbec první větší monografií významné památky, jež byla na dlouhou dobu uzavřena pro veřejnost a odsunuta na okraj zájmu, který si jakožto stavba plně srovnatelná s nejslavnějšími díly pražského baroka zasloužila. Kniha, jež vychází při příležitosti dokončení konzervace a restaurace celého komplexu, seznamuje čtenáře jak s dějinami někdejšího augustiniánského kláštera, tak s osudy kostela sv. Kateřiny, jehož architektuře a výzdobě jsou věnovány ústřední kapitoly. Detailní analýza Mojmíra Horyny zdůrazňuje aspekt promyšleného "Gesamtkunstwerku" v souhře Dientzenhoferova architektonického řešení a sochařské a výtvarné výzdoby. Autorem stati o freskách Václava Vavřince Reinera je Pavel Preiss, který o tomto malíři již napsal samostatnou monografii a který společně s Martinem Mádlem připravil také část věnovanou oltářním obrazům s důrazem na tvorbu Itala Gregoria Guglielmiho. Pozornost je věnována i atypickým kostelním varhanám (R. Hugo). Statěmi dokumentujícími průběh a výsledky restaurátorských prací v letech 1999-2007 přispěli do publikace Vladimír Fiala a Vaica Hejdová, zvláštní kapitolou o restaurování Guglielmiho obrazu na hlavním oltáři pak Radana Hamsíková. Publikace doprovozená 58 fotografiemi obsahuje také podrobné biografie všech umělců podílejících se na původní stavbě a výzdobě kostela a bibliografii literatury k tématu.

Obsah:

Legenda o svaté Kateřině (Jakub de Voragine: Legenda aurea / Zlatá legenda)
Úvod (Mojmír Horyna)
Dějiny kláštera a kostela sv. Kateřiny (Mojmír Horyna)
Dientzenhoferova architektura kostela sv. Kateřiny (Mojmír Horyna)
Sochařská výzdoba kostela sv. Kateřiny a její tvůrce (Mojmír Horyna)
Fresky Václava Vavřince Reinera v kostele sv. Kateřiny na Novém Městě pražském (Pavel Preiss)
Fresky Jana Ezechiela Vodňanského v kostele sv. Kateřiny (Martin Mádl)
Oltářní obrazy (Pavel Preiss, Martin Mádl)
Varhany v kostele sv. Kateřiny (Robert Hugo)
Biografie zúčastněných umělců Kilián Ignác Dientzenhofer (Mojmír Horyna)
Gregorio Filippo Guglielmi (Pavel Preiss)
Jan Jiří Heinsch (Martin Mádl)
Václav Vavřinec Reiner (Pavel Preiss)
Ignaz Stern - Ignazio Stella (Pavel Preiss)
Jan Ezechiel Vodňanský (Martin Mádl)
František Ignác Weiss (Mojmír Horyna)
Průběh rekonstrukce a restaurování kostela sv. Kateřiny v letech 1999-2007 (Vladimír Fiala)
Restaurace Guglielmiho obrazu na hlavním oltáři (Radana Hamsíková)
Restaurátorské práce v kostele sv. Kateřiny (Vaica Hejdová)
Literatura
Zkratky
Seznam vyobrazení
Rejstřík

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha r. 2008, 165 × 230 mm, 144 s., ISBN 978-80-246-1487-8