Královská cesta

Královská cesta
ISBN: 978-80-7432-636-3
Availability: in stock
including VAT
your price360,00 Kč
ps
Barbora Půtová

Královská cesta

Pražská Královská cesta, historická spojnice mezi královým měšťanským sídlem (královým dvorem) a sídlem reprezentativním (Pražským hradem) a dějiště korunovačních průvodů, představuje ojedinělý architektonický i urbanistický celek a unikátní soubor stavebních slohů. Středověký základ tu od baroka po 19. století vytrvale překrývají stopy dalších období. Odbornému i laickému čtenáři kniha představuje Královskou cestu jako místo, v němž se protkával všední život, historická tradice, architektura a kulturní dějiny. Poprvé v historii bádání o Praze je téma popsáno nejen z pohledu umělecko-architektonického vývoje, ale též optikou historické antropologie – s důrazem na pochopení každodennosti a zmizelého svátečního a všedního života obyvatel staré Prahy, včetně řemesel, živností, trhů, obchodů a hospod. Ačkoli se text i bohatý obrazový doprovod soustředí na vznik, vývoj a historické proměny konkrétní lokality, kniha Barbory Půtové vrhá světlo na město jako celek.

Obsah
Trasa, vznik, symbol a význam
Funkce, proměny a využití architektonické struktury
Stavby zmizelé v důsledku stavebních proměn přelomu 19. a 20. století
Zmizelá každodennost, řemesla, živnosti, obchody a hospody
Poděkování
Poznámky
Prameny
Původ vyobrazení
Resumé
Summary

Nakladatelství Paseka, Praha 2016, rozměr 170 x 240 mm, 156 s., 24 s. barevné přílohy, 86 čb. a 41 bar. obr., česky. ISBN 978-80-7432-636-3