Krásná jizba DP

Krásná jizba DP
ISBN: 978-80-7437-274-2
Availability: in stock
including VAT
your price1 340,00 Kč
ps
Lucie Vlčková, Alice Hekrdlová (ed.)

Krásná jizba DP

Design pro demokracii 1927-1948


Kniha věnovaná Krásné jizbě přináší jedinečný příběh českého designu a bytové kultury. Krásná jizba, založená v roce 1927, se stala arbitrem účelného a vkusného bydlení a svými aktivitami pronikla do každodenního života tisíců domácností. Obsáhlou publikaci, která je prvním monografickým zhodnocením fenoménu Krásné jizby, doprovází bohatý obrazový materiál, zahrnující jak nové fotografie dochovaných artefaktů designu, tak snímky Josefa Sudka, fotografického ateliéru Illek & Paul a další archivní dokumenty. Jednotlivé kapitoly zachycují materiály a druhy sortimentu (umělecká díla a reprodukce, textil, sklo, porcelán, keramika, kov, svítidla, nábytek, drobné dřevěné předměty a ostatní doplňky), včetně detailních informací o jejich designérech a výrobcích, a hodnotí je z hlediska estetické, stylové a funkční proměny i jejich uplatnění v tehdejším interiéru. Kniha, kde nechybí ani užitečný aparát s medailony osobností, dobová dokumentace, výběrová bibliografie a rejstřík, je zásadním příspěvkem k problematice designu a kulturních institucí Československa první poloviny 20. století.

Obsah:

Krásná jizba jako téma a předmět zájmu

Krásná jizba ve společnském a kulturním kontextu
Družstevní práce - entuziasmem a idealismem za demokratickými principy (nejen) knižní kultury
Krásná jizba - osobnosti, místa, souvislosti
Krásná jizba a Svaz československého díla jako modernizační hnutí
Předchůdci, souputníci a následovníci Krásné jizby
Zákazníci Krásné jizby

Zboží
Umělecká díla / reprodukce
Textil
Sklo
Porcelán a keramika
Kov
Svítidla
Nábytek
Ostatní

Přílohy
Chronologie
Výstavní činnost
Medailony osobností
Přehledy dodavatelů zboží
Celková expedice zboží
Přehledy zboží Krásné jizby
Seznam vyobrazení
Výběrová bibliografie
Summary
Jmenný rejstřík
Seznam zkratek
Ediční poznámka

KANT, Uměleckoprůmyslové museum, Praha 2019, 424 str., 245 x 285 mm, ISBN 978-80-7437-274-2