Krásná Ostrava 2020/2

Krásná Ostrava 2020/2
Availability: in stock
including VAT
your price20,00 Kč
ps
Obsah

Monika Horsáková - Editorial
Poetické cedulky s básněmi naděje
Poetické popelnice věnované Janu Balabánovi
Pavel Hruška - Bylinková zahrádka v centru Ostravy
Roman Polách - Všechno bylo naopak a všechno bylo správně
Ivan Motýl - Jan Balabán, svatý za Ostravou
Jan Balabán - Obrazy a kresby Hany Puchové
Marek Pokorný - Nic zlého se nestane
Kateřina Barcuchová, Viera Gřondělová a Zdenka Rozbrojová - Děkuji za park
Pavel Hruška - Ad honorem všech katalp!
Stanislav Janalík - Ostravší vědci pomáhají lidem s poznáváním živočišné říše
Petr Lexa Přendík - Vyšla publikace Ostrava-Jih v časech 2. světové války
Lenka Schreiberová - 100 let Vladimíra Brázdy
Radomír Seďa - Významné vítkovické plynojemy

Vydává Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a Spolek Fiducia v Ostravě. Rozměr 148 x 210 mm.