Krásná Ostrava 2020/3

Krásná Ostrava 2020/3
Availability: in stock
including VAT
your price20,00 Kč
ps
Obsah

Ilona Rozehnalová - Editorial
Letní ostravské výlety
Poetická stezka věnovaná Ludvíku Kunderovi, oprava citátu na Ostravici
Literární mapa Ostravy
Martin Strakoš - Architekt Bronislaw Firla (1924 - 2019)
Petr Přendík - Kino Luna: nejzdařilejší občanská stavba roku 1970 slaví půlstoletí
Bronislaw Firla - Věděl jsem, že z wermachtu musím utéct
Martin Juřica - Dva příběhy z odsunu ostravských Němců
Jan Lenart - Vztah ke krajině po těžbě drhne jako struhadlo
Simova Janíková - Pestré vrstvy do podzimu otevřou tři historické objekty
Iva Málková - Literární mapa Ostravy a identita a paměť literární Ostravy, severovýchodní Moravy a českého Slezska
Ivan Binar - K Literární mapě Ostravy
Marek Pokorný . Přetavená Hassliebe
Mariana Kunešová - Vzpomínka na Petra Krále
Ilona Rozehnalová - Vítkovické nádraží je definitivně kulturní památkou

Vydává Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a Spolek Fiducia v Ostravě. Rozměr 148 x 210 mm.