Kříž s hvězdou / Kreuz mit Stern / Cross with Star

Kříž s hvězdou / Kreuz mit Stern / Cross with Star
ISBN: ISBN 978-80-11-00047-9
Availability: in stock
including VAT
your price1 252,00 Kč
ps
Ivan Koláčný

Kříž s hvězdou / Kreuz mit Stern / Cross with Star

První kniha, která detailně dokumentuje vývoj insignií členů Řádu na pozadí metamorfózy jeho heraldického znaku a to od jeho založení až po současnost. V knize jsou vedle křižovnických stavebních památek a velmistrovského meče fotograficky zdokumentovány a technicky popsány všechny dochované pektorální insignie nacházející se v majetku Řádu a VHÚ v Praze - včetně dvou, které prošly v minulosti aukcemi v zahraničí. Kniha je rozdělena do 8 kapitol, jednotlivé kapitoly jsou vždy zakončeny německým a anglickým souhrnem.

Obsah

Prolog
Jen pár slov úvodem

Český stát do první třetiny 13. století
Evropa - rytířské a řeholní řády vrcholného středověku
Princezna Anežka Přemyslovna a Křižovníci s červenou hvězdou
Řádová symbolika - nefaleristické památky do 2. poloviny 17. století
Po stopách křižovníků ve střední Evropě
Ceremoniální oděv velmistra a řádový meč
Faleristické památky
Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou ve 20. století a dnes

Seznam pramenů a literatury
Příloha 1: Mistři a velmistři Praha
Příloha 2: Probošti na Hradišti sv. Hippolyta nad Znojmem
Příloha 3: Probošti na Chlumu sv. Maří u Sokolova
Příloha 4: Komenda sv. Václava v Mostě (zal. 1253) - komendátoři
Příloha 5: Komenda sv. Václava, poté sv. Bartoloměje v Chebu - komendátoři
Příloha 5: Komenda sv. Martina v Bratislavě (zal. 1723) - komendátoři

Ivan Koláčný, Brno 2021, rozměr 215 x 305 mm, 185 s., bar., česky s anglickými a německými resumé, ISBN 978-80-11-00047-9