Kříž z Telče (1434-1504)

Kříž z Telče (1434-1504)
ISBN: 978-80-88013-98-3
Availability: in stock
including VAT
your price429,00 Kč
ps
Lucie Doležalová, Michal Dragoun eds.

Kříž z Telče (1434-1504)

Písař, sběratel a autor

Kniha se věnuje osobnosti pozdně středověkého písaře a sběratele Kříže z Telče (1434–1504), kněze působícího ke konci života v augustiniánské kanonii v Třeboni. Kříž se intenzivně zabýval knihami – opsal nejméně 4300 folií nejrůznějších textů a jeho zásahy můžeme identifikovat v alespoň 52 rukopisech. Mnohé rukopisy doplnil svými poznámkami, opravami, doplňky či překlady. Monografie se zaměřuje především na Křížovu opisovačskou činnost, jejímž výsledkem jsou opisy jsou někdy velmi věrné, jindy tvůrčí. Případové studie k opisům textů různých žánrů z různých období Křížova života nabízejí vhled do rukopisné kultury v pozdně středověkých Čechách.

Obsah

Poděkování
Ediční poznámka

Úvod
Písař jako autor - předběžná varování (Lucie Doležalová)
Životopis (Lucie Doležalová)
Křížova "knihovna" (Michal Dragoun)
Kříž autor: překladatel, glosátor a písař (Lucie Doležalová)

Křížovy opisy
Školské texty
Promluvy rektora školy (Lucie Doležalová a Pavel Tříska)
Pythagorejské písmo (Lucie Doležalová)
O hebrejských písmenech (Lucie Doležalová)
Sedmdesátdva jazyků (Dominika Kecsová)
Jak si zlepšit paměť (Lucie Doležalová)

Odborné texty
Matematické slovní úlohy v rukopise XIII G 18 (Zuzana Silagiová)
Opis Secretum Secretorum (Pavlína Cermanová)
Od teorie k praxi? Předpovídání počasí v kodexu I G 6 (Barbora Kocanová)
Texty k pouštění krve v rukopisech XIV D 24 a SOA T, A 17  (Hana Floriánová)
Lékařská diagnostika v rukopise SOA T, A 17 (Hana Floriánová)

Náboženská kontroverze
Listy: Janu Nosidlovi z Litoměřic a Tobiášovi z Tábora (Lucie Doležalová)
Rukopis I F 18 a polemické dílo Jana z Hradce (Dušan Coufal)
Poznávací zanmení kacířů (Tereza Kolmačková)
Invektivy proti Rokycanovi (Anna Pavlíková)

Zbožnost
Křížova bible (Adéla Ebersonová)
Nedbalý opis: De tribus punctis essentiallibus christianae religionis (Lucie Doležalová)
Dialog Matouše z Krakova v kontextu rukopisu I F 18 (Michal Lužný)
Variace kázání: Novoroční dárky (Lucie Doležalová)
Nekrologické záznamy (Michal Dragoun)

České texty
Staročeská světská lyrika (Jakub Sichálek)
Staročeské pašijové hodinky (Kateřina Voleková)
Textová tradice staročeské motlitby Otčenáš (Andrea Svobodová)
Staročeské výklady na Otčenáš (Andrea Svobodová)
Pravopisný systém českých textů zapsaných Křížem z Telče (Kateřina Voleková)

Závěr

Nakladatelství Scriptorium, Praha r. 2020., rozměr 170 x 240 mm, 453 s., česky, ISBN 978-80-88013-98-3