Krize, válka a nový začátek. Československo a Rakousko 1933–1948

Krize, válka a nový začátek.  Československo a Rakousko 1933–1948
ISBN: 978-80-87782-80-4
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena319,00 Kč
ks
Miroslav Kunštát – Jaroslav Šebek – Hildegard Schmoller (edd.):

Krize, válka a nový začátek.

Československo a Rakousko 1933–1948

Druhý svazek publikační řady Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví se věnuje složitému a dramatickému období let 1933-1948 z česko-rakouské perspektivy: na jeho počátku bylo zřízení autoritativního „stavovského státu“ v Rakousku, na jeho konci pak převzetí moci komunisty v Československu. Zvláštní pozornost je věnována tehdejším bilaterálním československo-rakouským vztahům, postavení a roli obou států v mezinárodním prostředí a samozřejmě i jejich obnovení po roce 1945. Některé studie se věnují i kontroverzním tématům, která byla v obou zemích v nedávné době živě diskutována (politický režim v Rakousku po roce 1933, odboj a kolaborace v tzv. Protektorátu Čechy a Morava, vyhnání a nucené vysídlení Němců z Československa ve vztahu k Rakousku aj.).

Obsah:

Předmluva
Ota Konrád: Československo-rakouské vztahy od konce války po počátek třicátých let. Hlavní rysy jejich vývoje
Hans Haas: Rakousko a Československo v systému kolektivní bezpečnosti v letech 1918 až 1938
Jaroslav Šebek: Role rakouských katolických kruhů v procesu vzniku a existence stavovského státu 1933/34-38
Marek Šmíd: Rakousko-italské vztahy v letech 1934-1938 ve zprávách československých vyslanců ve Vídni a v Římě
Johannes Florian Kontny: Hranice města a státní hranice: dopad únorových bojů roku 1934 a "anšlusu" Rakouska na místní politiku ve Znojmě (Znaim)
Niklas Perzi: "Také on stál na stráži za svobodu a nezávislost Německé říše": domácí (české) bezpečnostní složky v protektorátu Čecha a Motava a dilema loajality
Jan Stříbrný: Církevní politika v protektorátu
David Kovařík: Činnost plukovníka Vladimíra Hobzy a jeho "partyzánského" oddílu při vysidlování (nejen) německých obyvatel do Rakouska v roce 1945
Hildegard Schmoller: Třetí československá republika z pohledu Rakouska
Wilhelm Brauneder: Rakouská státnost v roce 1945 v evropském kontextu
Miroslav Šepták: Od konce války po Státní smlouvu. Nástin československo-rakouských politických vztahů v letech 1945-1955

Seznam pramenů a literatury
Seznam zkratek
Rejstřík osob
Seznam autorů a autorek
Zusammenfassung

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR v.v.i. 2017, rozměr 170 x 240 mm, 274 s., česky, ISBN 978-80-87782-80-4