Kuděj 2013/2

Kuděj 2013/2
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Kuděj 2013/2

Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o pojetí kulturních dějin v širokém oborovém i časovém vymezení. Články mohou tematicky spadat do antropologie, archeologie, teorie a dějin umění, obecné historie, dějin a filosofie vědy, dějin a teorie literatury, pedagogiky, filosofie, religionistiky a teologie nebo sociálních věd a sociologie. Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům spojeným s historiografií, dále ankety, zprávy o významných akcích apod. Od roku 2015 je časopis zařazen do databáze ERIH PLUS. Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie.

Obsah:

STUDIE:
Kryštof Boháček: Vnější a vnitřní hrdina: individualita u Homéra
Pavel Titz: Egyptská Západní poušť a její uchopení a vyobrazení v Hérodotově díle
Michal Místecký: Byzantský ikonoklasmus v obrazové koncepci Marie-José Mondzianové
Andrea Kozlová: Sociokulturní aspekty zobrazování Posledního soudu ve vrcholném a pozdním středověku v českých zemích
Pavel Šopák: Mezi civilizací a kulturou - školství v Rakouském Slezsku do roku 1918
Tomáš Hruda: Československý svaz tělesné výchovy v letech 1956-1968

RUBRIKY:
Eduard Neupauer: Knihovna státního zámku Kynžvart v historických souvislostech. Studie k rukopisnému a knižnímu fondu zámecké knihovny
Eliška Květová: Člověk a stroj v českée kultuře 19. století
Daniela Blahutková: Aesthetics Revisited. Tradition and Perspectives in Austria and the Czech Republic
Martin Franc, Michal Rok, Jiří Šoukal: Výběr literatury ke kulturním dějinám za léta 2010-2013
Nikol Valešová & Kristýna Vozková: Hispánský festival v Plzni

Filozofická fakulta Západočeské univerzity Plzeň, rozměr 175 x 250 mm, 116 str., česky.