Kuděj 2014/1

Kuděj 2014/1
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Kuděj 2014/1

Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o pojetí kulturních dějin v širokém oborovém i časovém vymezení. Články mohou tematicky spadat do antropologie, archeologie, teorie a dějin umění, obecné historie, dějin a filosofie vědy, dějin a teorie literatury, pedagogiky, filosofie, religionistiky a teologie nebo sociálních věd a sociologie. Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům spojeným s historiografií, dále ankety, zprávy o významných akcích apod. Od roku 2015 je časopis zařazen do databáze ERIH PLUS. Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie.

Obsah:


STUDIE:
Filip Lampart: Súdny súboj v stredovekom Uhorsku – od ordálu k trestu?
Barbora Pútová & Václav Soukup: Umění královstí Benin: reflexe po roce 1897
Šárka Fleischmannová: Koncepce Haydena Whita jako inspirace nového historismu Stephena Greenblatta
Karolína Jiráková: Emoce jako nezbytná součást lidského myšlení: interpretace nejen tragického textu podle M. C. Nussbaum
Pavel Čech: Chaos, ba přímo tohuvabohu ve Starém zákoně
Pavol Bargár: Rembrandt and the Jews: Fascination by (Imagined) Otherness. A critical Apprisal

RUBRIKY:
Martin Franc: Populární kultura v českých zemích podle anglosaských vzorců?
Monika Vítovská Slezáková: Před draculou. Archeologie upíra
Martin Franc, Stanislav Hloubec: Výběr literatury ke kulturním dějinám za léta 2011-2014
Michal Rak: Terakotoví válečníci na Pražském hradě aneb Poklady staré Číny v srdci Evropy

Filozofická fakulta Západočeské univerzity Plzeň, rozměr 175 x 250 mm, 140 str., česky.