Kuděj 2014/2

Kuděj 2014/2
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Kuděj 2014/2

Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o pojetí kulturních dějin v širokém oborovém i časovém vymezení. Články mohou tematicky spadat do antropologie, archeologie, teorie a dějin umění, obecné historie, dějin a filosofie vědy, dějin a teorie literatury, pedagogiky, filosofie, religionistiky a teologie nebo sociálních věd a sociologie. Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům spojeným s historiografií, dále ankety, zprávy o významných akcích apod. Od roku 2015 je časopis zařazen do databáze ERIH PLUS. Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie.

Obsah:


STUDIE:
Miroslava Květová: Kroniky českobudějovických měšťanů raného novověku
Marcela Durasová: Greenblattova interpretace objevování Nového světa a setkání s jinakostí
Jitka Bílková: Tradiční měšťanské divadlo burnaku jako obraz japonské společnosti
Jaroslav David & Jana Davidová Glogarová: Obrazy z cest do Sovětského svazu v letech 1948-1956
Svatoslava Marková: Migrační procesy v českém pohraničí po druhé světové válce z hlediska orálně-historického výzkumu

RUBRIKY:
Karel Nováček: Mosul: kataklysma a historická architektura
Libor Benda: Vědecká osvěta v komunistickém Československu
Martin Franc, Michal Rak, Jiří Šoukal: Výběr literatury ke kulturním dějinám 19.-20. století za léta 2011-2014
Michal Rak: Výstava Nucená práce

Filozofická fakulta Západočeské univerzity Plzeň, rozměr 175 x 250 mm, 132 str., česky.