Kuděj 2015/1-2

Kuděj 2015/1-2
Availability: in stock
including VAT
your price200,00 Kč
ps
Kuděj 2015/1-2

Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o pojetí kulturních dějin v širokém oborovém i časovém vymezení. Články mohou tematicky spadat do antropologie, archeologie, teorie a dějin umění, obecné historie, dějin a filosofie vědy, dějin a teorie literatury, pedagogiky, filosofie, religionistiky a teologie nebo sociálních věd a sociologie. Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům spojeným s historiografií, dále ankety, zprávy o významných akcích apod. Od roku 2015 je časopis zařazen do databáze ERIH PLUS. Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie.

Obsah:

STUDIE:
Petr Sedláček: Zkáza "Itálie" v literatuře, filmu a poezii
Vojtěch Kessler & Martin Klement: Pouť Ludwiga Protze z Kynšperku do Walhally a zase zpět aneb jak českoslovenští turneři chápali umění
Jiří Šoukal: Prázdninové osady v době první republiky
Jitka Rauchová: Jan Kopecký a Katedra divadelní vědy adramaturgie Divadelní fakulty Akademia múzických umění v Praze
Klára Kleňhová: Juan Valverde de Hamusco v kontextu renesanční filozofie a medicíny
Martina Mastnerová: Sidney, Spenser, Puttenham: tři typy alžbětínské poetiky a utváření profesní a národní identity prostřednictvím poezie
Jiřina Havlová: Koncept imitatio v díle George Putterhama The Art of English Poesie
Filip grygar: K významu pročišťování nereflektovaných předpokladů z hlediska Heideggerova zamýšlejícího se myšlení a Platónova podobenství o úsečce
Jaromí Murgaš: Výukový experiment k myšlenkovým dovednostem studentů vysokých škol a role proto-filosofické výuky pro kulturu jejich myšlení

RUBRIKY:
Josef Mištera & Lenka Kodýtková: Rok kultury na Sutnarce
Eliška Ventrubová: Digitální katalog fotografií z pozůstalosti Karla Absolona
Eva Raisová: Angloamerické drama na plzeňských scénách
Josef Vacek: Neklidný život obyčejné ženy: Johana Peřková (1703-1745)
Martin Franc, Daniel Křížek, Michal Rak, Eliška Ventrubová, ???: Výběr literatury ke kulturním dějinám za léta 2013-2015
Michal Rak: Tenkrát na severozápadě - rok 1945 v Ústí nad Labem a okolí

Filozofická fakulta Západočeské univerzity Plzeň, rozměr 175 x 250 mm, 204 str., česky.