Kuděj 2016/1-2

Kuděj 2016/1-2
Availability: in stock
including VAT
your price200,00 Kč
ps
Kuděj 2016/1-2

Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o pojetí kulturních dějin v širokém oborovém i časovém vymezení. Články mohou tematicky spadat do antropologie, archeologie, teorie a dějin umění, obecné historie, dějin a filosofie vědy, dějin a teorie literatury, pedagogiky, filosofie, religionistiky a teologie nebo sociálních věd a sociologie. Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům spojeným s historiografií, dále ankety, zprávy o významných akcích apod. Od roku 2015 je časopis zařazen do databáze ERIH PLUS. Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie.

Obsah:

STUDIE:
Kristýna Vozková: Koncepce poetického rozumu filosofického myšlení Maríi Zambrano
Jiří Havelka: Katolické političky v zápase o úloze katolické ženy v moderní občanské společnosti (90. léta 19. století - 1. světová válka)
Zbyněk Tarant: Řekni, kde ty lágry jsou...? Případové studie nerealizovaných pracovně-výchovných táborů pro ženy v období nacistické okupace
Jaroslav David & Jana Davidová Glogarová: Cestopisy a reportáže ze Sovětského svazu mezi dvěa světovými válkami (1918-1939)
Jitka Bílková: Téma Hirošimy a Nagasaki v literatuře
Jan Straka: Úsilí převora Heřmana Josefa Tyla o záchranu kláštera v Teplé 1946-1950
Aleksandra Kruúa-Łaěrynowicz, Olgierd Ławrynowicz, Michal Rak: Mstoěské stodoly - příběh jedné obce
Radka Fránová & Lada Hanzelínová

RUBRIKY:
Rudolf Šimek: Mlynářská symbolika aneb 900 let mlynářského znaku
Martin Franc, Daniela Blahutková, Eduard Neupauer, Petra Hečková: Výběr literatury ke kulturním dějinám za léta 2014-2016

Filozofická fakulta Západočeské univerzity Plzeň, rozměr 175 x 250 mm, 185 str., česky.