Kuděj 2019/1

Kuděj 2019/1
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Kuděj 2019/1
Časopis pro kulturní dějiny

Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o pojetí kulturních dějin v širokém oborovém i časovém vymezení. Články mohou tematicky spadat do antropologie, archeologie, teorie a dějin umění, obecné historie, dějin a filosofie vědy, dějin a teorie literatury, pedagogiky, filosofie, religionistiky a teologie nebo sociálních věd a sociologie. Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům spojeným s historiografií, dále ankety, zprávy o významných akcích apod. Od roku 2015 je časopis zařazen do databáze ERIH PLUS. Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie.

Studie:

Za interpretáciu a proti interpretácii architektonického diela. Stav a perspektívy
Beyond and against interpretation of architectural work. State of knowledge and perspectives
Marian Zervan

Virtualita a otevřenost těla v úvahách Josého Gila o tanci. K filosofii těla a tělesnosti
Virtuality and openness of the body in José Gil's essays on dance. To the philosophy of body and physicality
Naděžda Hlaváčková

Reflexe transhumanismu v dílech a experimentech současného umění
Reflection of transhumanism in works and experiments of contemporary art
Zdeňka Špiclová

Košická metianka Žofia Titiliová a jej rodina v kontexte sepulkrálnych pamiatok
Žofia Titili, a Burgher of Kaschau, and her family in the context of sepulchral monuments
Magdaléna Marjaková

Vynálezca Jozef Murgaš (1864-1929): priekopník vývoja bezdrôtovej telegrafie na prelome storočí
An inventor Jozef Murgaš (1864-1929): an innovator of development of wireless telegraphy at the turn of the centuries
Michal Mudroch

Rubriky:

Dějiny Španělska (Recenze/Review)
Kristýna Vozková

Josef Stepling 1776-1778 (Recenze/Review)
Jan Zeman

Možnosti psychologie umění. K jubileu Iva Pondělíčka
Possibilities of psychology of arts. On Ivo Pondělíek's Anniversary
Felix Borecký

Budoucnost minulosti České asociace Římského klubu
The Czech Association of the Club of Rome: Future of past
Jarmila Doubravová

Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, rozměr 175 x 250 mm, 108 s., česky