Kulturní dědictví v současnosti r. 2003

Kulturní dědictví v současnosti r. 2003
Availability: in stock
including VAT
your price45,00 Kč
ps

Kulturní dědictví v současnosti

 
Sborník z konference o směrech a možnostech ochrany, obnovy a využití památek
 
Obsah
Jiří Němeček: Slovo úvodem
Pavel Bradík: Slovo hejtmana VČ kraje
Karel Kuča: Proč chránit památky
Jiří Varhaník: Nástin vývoje právní úpravy památkové péče v Československu, resp. v České republice
Pavel Mertlík: Památková péče v Královéhradeckém kraji
Helmut Dohnálek: Možnosti využití zdrojů Evropské unie při obnově a záchraně památek
Petr Anderle: Příkladná historie jedné kaple o čtyřech dobrých a špatných fázích
Jiří Němeček: Úloha občanských sdružení v ochraně kulturního dědictví
František Formánek: Kostel sv. Vavřince v Uhřínově - zkušenosti s opravou
Radka Lomičková: Dokumentace drobných sakrálních památek v krajině
Ivan Češka: Život památkového objektu po restituci
Jaroslav Smrček: Problematika ochrany sakrálních památek
Blanka Rozkošná: Židovské památky v Královéhradeckém kraji ve vlastnictví Židovské obce v Praze
Jan Falta: Památkovou péčí ke snížení nákladů při obnově nebo rekonstrukci nemovitosti
Pavel Mertlík: Záchrana pevnostních hradeb aneb dobrovolná práce přináší úspěchy
Ludmila Žlábková: Quo vadis, památky?
Z diskuse
Společnost ochránců památek ve východních Čechách
Odbor kultury Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Collegium pro arte antiqua