Kulturní dědictví v současnosti r. 2006

Kulturní dědictví v současnosti r. 2006
Availability: in stock
including VAT
your price45,00 Kč
ps
Kulturní dědictví v současnosti r. 2006

Opomíjené památky

 
Obsah:
Slovo úvodem
Jarmila Štogrová - Doležalová: Mlčenlivá krajina
Milan Jančo: Torzální architektura historických měst a městeček objevovaná v průběhu archeologických výzkumů - nejohroženější. nejopomíjenější a nejpřehlíženější skupina památek v Čechách
Ivo Kadleček: Kaple sv. Isidora v Plošticích nad Labem
Miloš Krčmář: Nutnost obnovy a dokumentace vitrážových oken v nevyužívaných kostelech na příkladu z Českolipska
Václav Pražák: Opomíjené památky Nechanicka
Ludmila Žlábková: Hřbitovy - opomíjené a chátrající
Veronika Pincová: Gloriet v průhonickém zámeckém parku
Ladislav Špaček: Pražské pumpy a vodovodní stojany
Radek Vohlídka: Fary na prahu 21. století
Zdeněk Zilvar: Historie hradu Břečtejn- Silberštejn - Zilvarštejn aneb Záchrana jeho zříceniny v současnosti.