Kytky v popelnici / Flowers In The Dustbin

Kytky v popelnici / Flowers In The Dustbin
ISBN: 978-80-7101-072-2
Availability: in stock
price promotion
including VAT
standard price468,70 Kč
your price220,00 Kč
you save (53 %)248,70 Kč
ps
Konstantina Hlaváčková

Kytky v popelnici /  Flowers In The Dustbin

Společnost a móda v 70. letech v Československu / Society and Fashion

in Czechoslovakia in the Seventies


Publikace Konstantiny Hlaváčkové, historičky umění specializované na textil a módu 20. století, s úvodním textem historika Pavla Kosatíka, připomíná nejdůležitější události sedmdesátých let a jejich vliv na módu a životní styl obyvatel západních zemí a tehdejšího Československa.

A publication by Konstantina Hlaváčková, with an introduction by Pavel Kosatík, recalls the key events of the seventies and their effects on the fashion and lifestyle of the people of the western world and the former Czechoslovakia.

Obsah:
Česká sedmdesátá: Od Husáka k chartě
Dějinné podmínky módy sedmdesátých let
 • Politická, hospodářská a sociální situace v sedmdesátých letech ve světě
 • Politická, hospodářská a sociální situace v sedmdesátých letech v Československu
Móda ve světě
 • Co utvářelo módu ve světě
 • 1970 - 1974 antimóda
 • 1975 - 1979 punk a brutální móda
 • Haute-couture
 • Fenomén italské módy
 • Disko móda
 • Nová profese - stylista
Časopis Žena a móda - reálný socialismus v každodenním životě
Výroba a její problémy
 • Hlavní průmyslové podniky
 • Výstavy a veletrhy
Ústav bytové a oděvní kultury
Kam na zajímavý nákup...
 • ...v Praze
 • Tuzex
 • Družstva
 • Ústředí lidové umělecké výroby
 • Domy módního odívání
Aktivity oděvních nadšenců
Co se nosilo
 • Oblečení pro ženy
 • Oblečení pro muže
 • Věčné džíny
 • Mladí
Výběrová bibliografie
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík

Content
The Czech Seventies: From Husák to the Charter ´77
The Historical Conditions in the Seventies
 • The Political, Economis and Sicial Situation in the World of the Seveneties
 • The Political, Economic and Social Situation in Czechoslovakia
Fashion in the World
 • What formed Fashion in the World
 • 1970 - 1974 Anti-fashion
 • 1975 - 1979 Punk and Brutal Fashion
 • Haute-couture
 • The Phenomenon of Italian Fashion
 • Disco Fashion
 • A New Profession - Stylist
The Magazine Žena a móda - Woman and Fashion. Real Socialism in Everyday Life
Production and its Problems
 • The Main Industrial Concerns
 • Exhibitions and Trade Fairs
The Institute of Interior and Fashion Culture
Where to Buy Interesting Clothes...
 • ... in Prague
 • Tuzex
 • Co-operative
 • The Centre of Folk Art Production
 • The Houses of Fashionable Clothing
The Rise of the Fashion Enthusiasts
What Was Worn
 • Clothes for Women
 • Clothes for Men
 • Eternal Jeans
 • The Young
Selected Bibliography
Index of Names
Index of Subjects

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, r. 2007, rozměr 303 x 217 mm, 168 s., bar, dvojjazyčná - česky a anglicky, ISBN 978-80-7101-072-2