Labe v proměnách věků

Labe v proměnách věků
ISBN: 978-80-7037-293-7
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Marek Ďurčanský, Michal Plavec (eds.)

Labe v proměnách věků

Cílem knihy je nahlédnout na řeku Labe jako fenomén, ovlivňující dějiny Čech, zvláště jejich severnější části, v zrcadle staletí a v mnoha ohledech. Nejedná se pouze o otázku dopravy, obchodu a života obecně na vodním toku, ale také o celkové nahlížení na Labe v komplikovaných národnostních poměrech střední Evropy. Na rozdíl od „české“ Vltavy je Labe německou i českou, ale především evropskou řekou. Labe tvořilo přirozenou dopravní stezku od nejstarších dob. Vzhledem k nedokonalé síti pozemních komunikací se mnohdy jednalo o nejvhodnější způsob dopravy, zejména při plavbě po proudu. Lodě také uvezly větší množství nákladu než povozy. Kromě běžných lodí a monoxylů brázdily řeku po proudu rovněž vory.

Obsah:

Proč se zabývat historií plavby na Labi? (Marek Ďurčanský, Michal Plavec)
Šlechta a Labe. Několik poznámek k obchodu a dopravě na řece do třicetileté války. (Michal Plavec)
Plavc kontra mlynář? Soužtí plavců a uživatelů vodní síly v raném novověku (Frantšek Iša)
Městečko, řeka a konec dlouhé války. Labe ve svědectví čelákovického Ježdíkova radního manuálu (1639-1654) (Marek Ďurčanský, Roman Kolek)
Hladové kameny a značky povodní v Děčíně v šrším geografckém kontextu (Libor Elleder, Jolana Šírová, Jan Kašpárek, Ladslav Kašpárek, Zvonmír Dragoun)
Der Bewerkung der Schiffbarkeit der Elbe durch Hydrotechniker aller Anraner m Jahr 1842 (Andreas Martn)
"Krásnou pak krajnou točí se nezapomenutelné Labe ..." Řeka a její symbolcký a kulturní význam v regionu české národní paměti (Nina Milotová)
O dvou plavbách císaře Františka Josefa I. po Čechách a několika fotografiích (Nikolaj Savický)
Nález pozůstalosti stavitele lodí Adolfa Gubeho z Roztok u Povrlů (Martin Krsek)
Masarykva zdymadla a vodní elektrárna Střekov (Jiří Chmelenský)
Zápas o vodné cesty. Prenikanie vplyvu Nemecka do vodnej dopravy a vodného hospodárstva na Slovensku v poslednom období ČSR 1938-1939 na podklade projektu Dunaj-Odra-Labe (Miroslav Sabol, Ludovít Halon)

Národní technické muzeum, Praha 2018, rozměr 165 x 245 mm, 230 s., čb., česky, ISBN 978-80-7037-293-7