Landfrýdy jako pramen zemského práva na stavovské Moravě

Landfrýdy jako pramen zemského práva na stavovské Moravě
ISBN: ISBN 978-80-7649-043-7
Availability: in stock
including VAT
your price517,00 Kč
ps
Dalibor Janiš
Landfrýdy jako pramen zemského práva na stavovské Moravě

Publikace přináší analýzu landfrýdů jako jednoho ze základních pramenů zemského práva na Moravě v období od konce 14. do začátku 17. století. Ve 14. a 15. století landfrýdní smlouvy uzavírané mezi panovníkem a stavy byly především reakcí na válečné události. Později v 16. a na začátku 17. století landfrýdy zůstaly zachovány a staly se fakticky policejními řády a byly začleněny do tištěných zemských zřízení (1516 až 1604). Vznik a vývoj moravských landfrýdů jako důležitého pramene pro právní, politické a sociální dějiny je interpretován v kontextu vývoje této instituce v rámci zemí České koruny (Čechy, Slezsko, Lužice) a také v kontextu obdobných pramenů ve střední a západní Evropě (vlivy zejm. německých landfrýdů, komparace ustanovení, vlivy textace atd.)

Obsah:
Předmluva
Úvod
Landfrýdy jako historiografické téma
Vznik a vývoj institutu landrýdu
Politické, vojenské a mocenské souvislosti vzniku moravských landfrýdů od konce 14. až do začátků 17. století
První moravské landfrýdy (1387, 1396)
Landfrýdy v době předhusitské (1405, 1412)
Landfrýdy v době první husitské války (1421, 1434)
Landfrýdy v období interregna (1440, 1444)
Landfrýdy v období zápasu o Českou korunu (1456, 1477, 1478, 1484)
Landfrýdy v jagellonské době (1496, 1505, 1516)
Landfrýdy v předbělohorské době (1530, 1567, 1579, 1608, 1620)
Exkurz: Landfrýdy uzavírané mezi zeměmi České koruny (1512, 1518)
Sruktra a obsah moravských landfrýdů
Landfýdy z let 1387 a 1396
Landfýdy z let 1412, 1421 a 1434
Landfýdy z let 1477 a 1484
Landfrýdy jako součást moravského zemského práva
Landfrýdy jako součást Tovačovské knihy a tištěných zemskýc zřízení
Podmínky uzavření landfrýdu - povinnosti vzájemné pomoci - autorita zemského soudu
Exkurz: Markraběcí rada a její role ve stavovském zřízení
Ustanovení bezpečnostního a policejního charakteru v kotextu moravského zemského práva
Články landfrýdu týkající se zemské hotovosti a dobývání opevněných sídel a měst
Ochrana mince a silnic a další články polijecního charakteru
Závěr: Moravské landfrýdy jako součást zemského práva a stavovského zřízení
Zkratky
Prameny a literatura
Rjstřík osobních jmen a zeměpisných názvů
Summary
Zusammenfassung
Barevná obrazová příloha

Scriptorium, 2023, rozměr 18 x 25 cm, poče stran 462, česky, ISBN 978-80-7649-043-7