Lapidárium

Lapidárium
ISBN: 978-80-86863-78-8
Availability: in stock
including VAT
your price385,00 Kč
ps

Edith Jeřábková, Dominik Lang (eds.)

Lapidárium

Ateliér sochařství


Kniha je syntézou výstavního katalogu, sborníku odborných textů a publikací pro studenty sochařství.
Jejím záměrem je vyplnit znatelnou mezeru v odborné literatuře, která se zabývá současným českým sochařstvím v kontextu zahraničních teoretických textů. Shrnuje aktuální a dosud nepublikované texty reflektující médium sochařství a vychází ze zkušenosti mezigenerační spolupráce na ateliérovém výstavním projektu. I z edukativního pohledu tak naplní ideální výstup vysokoškolského ateliéru jako laboratoře iniciující nová témata a pohledy teorie na konkrétní segment volného umění.

Kromě úvodních textů vedoucích Ateliéru sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové katalog nabídne překlady relevantních zahraničních článků, texty předních odborníků a studentů Ateliéru sochařství. Nebudou chybět rozhovory s předními sochaři a bohatá obrazová dokumentace.

Grafické řešení Petr Babák a Lukáš Kijonka.

Obsah:

Rozšířený editorial - Edith Jeřábková

Lapidární otázky - Anežka Bartlová, Jitka Šosová, Rudolf Samohejl
Instalace a instalace. Stanislav Kolíbal v kontextu umění 60. let - Terezie Nekvindová
Kolik váží socha? Poznámky k dematerializaci československého umění 60. let - Jan Wollner
Ohýbání projekce. Popis situace - Martin Mazanec
Nejvzdálenější konce - Jiří Žák
Sochařství: Ne-ne-ne (nebo krásný vzduch) - Johanna Burton
Od Realpolitik k Dingpolitik aneb Jak prezentovat věci veřejnosti - Bruno Latour
Mohou objekty jednat? Působnost a věčnost v současném sochařství a instalaci - Pil and Galia Kollectiv

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha r. 2014, rozměr 160 x 270 mm, 173 s, částečně bar., slovensky a anglicky, ISBN 978-80-86863-78-8