Leopold & Paul Kupelwieser

Leopold & Paul Kupelwieser
ISBN: 978-80-87405-35-2
Availability: in stock
including VAT
your price460,00 Kč
ps
Renata Skřebská

Leopold & Paul Kupelwieser


Umění, průmysl, architektura


Katalog výstavy Galerie výtvarného umění, která je koncipována do dvou celků, z nichž jeden je věnován malíři Leopoldu Kupelwieserovi a druhý jeho synovi Paulu Kupelwieserovi, který působil jako ředitel Vítkovických železáren. Výstava bude k vidění od 6. 4. do 5. 6. 2016 a je k ní připraven i doprovodný program. Leopold Kupelwieser patřil k čelním představitelům rakouské náboženské malby. Realizaci předcházel badatelský průzkum a na výstavě tak jsou poprvé představena autorova díla ze sbírek českých i zahraničních galerií, národního památkového ústavu, olomouckého arcibiskupství. Zároveň je představena tvorba autorů, kteří byli Kupelwieserovými blízkými spolupracovníky či žáky, jako byli Josef von Führich, Friedrich Amerling, Franz Joseph Dobiaschofsky, August Xaver Karel von Pettenkofen, Gottfried Lindauer a Josef Kessler.  Stěžejní část výstavy je věnována Paulu Kupelwieserovi, jenž svým příchodem do Vítkovic v roce 1876 přinesl do výroby nejmodernější soudobé technologie a započal budovat Nové Vítkovice, které za jeho působení představovaly ve středoevropských poměrech konce 19. století unikátní stavební počin. Výstava představí na širším pozadí rozvětvené rodiny Kupelwieserů především osobnosti otce a syna, kteří dosáhli každý ve svém oboru mimořádných výsledků.

Obsah:

Úvodní slovo
Leopold a Paul Kupelwieserové v kntextu 19. století
Rodina Kupelwieserů - zrcadlení doby
Problém míry původnosti umění 19. století
Leopold Kupelwieser a jeho moravská stopa
Kupelwieserovi spolupracovníci, přátelé a žáci
Paul Kupelwieser: Manažerská stopa na Ostravsku
Hutní odborník a organizátor
Nové Vítkovice, perla industriální krajiny
Paul Kupelwieser: Mondénní stopa v Jaderském moři
Literatura a prameny
Seznam reprodukcí
Soupis děl zastoupených na výstavě
Další Kupelwieserova díla v České republice
Rsumé
Zkratky institucí

Galerie výtvarného umění, Ostrava 2016, 118 str., ISBN 978-80-87405-35-2