Les a industrializace

Les a industrializace
ISBN: 9788074760914
Availability: in stock
including VAT
your price230,00 Kč
ps
Václav Matoušek, Tereza Blažková (eds.)

Les a industrializace


Publikace sleduje proměnu vzájemného vztahu dvou na první pohled nesourodých, v mnohém ohledu dokonce protichůdných či zdánlivě konkurenčních jevů – lesa a průmyslu.

Ve více než deseti kapitolách přibližuje zájemci pestrou škálu oboustranně se ovlivňujícího poměru lesa a rodícího se průmyslu. Nastiňuje tak nejen nejrůznější proměny jejich vzájemné interakce, k nimž došlo při postupné industrializaci českých zemích, ale v mnoha případech pojímá vzájemný vztah obou zdánlivých protipólů i mnohem šířeji – v souvztažnosti k průběhu celého rozsáhlého modernizačního procesu, chápaného ve smyslu komplexní transformace naší novodobé společnosti.

Obsah:

Les v době industrializace - mezi tradicí a modernou
Pily a 1. pozemková reforma 1919-1935/1938
Rozvoj péče o les v době episkopátu olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna
Industrializace Novohradských hor na příkladu zaniklého provozu železářského a sklářského areálu
Mokřinka. Příspěvek ke studiu pálení dřevěného uhlí v Čechách v novověku
Uhlíři na Křivoklátsku ve 19. století
Dopady industrializace na horské lesy: lesní vodní dopravní systémy v Čechách
K zachovaným reliktom lesných vodných dopravných zariadení na strednom Slovensku v kontexte historického vývoja
Vranvsko-křtinský lichtensteinský areál
Háje a lesy v krajině Podřipska 2. poloviny "dlouhého" 19. století
Cesta lesem do doby industrializace

Prameny
Literatura
Rejstřík zeměpisný
Rejstřík jmenný
Summary
O autorech

Togga, Praha 2015, 163 × 210 mm, 240 str., ISBN 9788074760914