Libri boni semper amici fidi erunt...

Libri boni semper amici fidi erunt...
ISBN: ISBN 978-80-7050-780-3
Availability: in stock
including VAT
your price380,00 Kč
ps
Císařová Smítková Alena
Libri boni semper amici fidi erunt...

Monografie v celkem čtyřech kapitolách přibližuje některé oblasti, z nichž je patrné soužití člověka s knihou napříč staletími. Tým odborníků z různých oborů zabývajících se vývojem knižní kultury se pokusil na několika příkladech demonstrovat úzký vztah člověka a knihy, ne toliko z pozice čtenáře, ale i praktického uživatele a v neposlední řadě také sběratele. Seznamuje s majiteli několika knihoven z různých prostředí, od relativně malých osobních, přes větší vědecky zaměřené, až po velký celek šlechtické zámecké knihovny. Nakonec také umožňuje nahlédnutí do návštěvní knihy naší největší knihovny v pražském Klementinu.

Obsah:

Úvod
I. Knihy ve středověku neboli Na počátku bývá přátel pokrovnu
Tři středověké soupisy knih v rukopisech Národní knihovny / Michal Dragoun
Laicizace historiografie v pozdně středověkých Čechách / Marie Bláhová
Konvolut inkunábulí zknihovny norimberskéh právníka Christopha Scheurla / Kamil Boldan
K osudům knihovny Ladislava Černohorksého z Boskovic / Lucie Heilandová

II. Není kniha jako kniha, a proto Své věrné přátele si hýčkáme
Stopy středověkého tepelného nekrlogia v novověkých rukopisech? / Hana Pátková
"Štěstí jest vrtkavé a nestálé, míjí rychle a nenadále."
     Vyobrazení Fortuny (Štěstěny) v raně novověkých památnících / Marie Ryantová
Adam Levhartický z Levhartic i krag jego znajomych.
     Sladami pewnego woluminu / Weronika Karlak

III. Osobní knihovna novověku aneb Jak stárneme, přátel přibývá
Kniha Ulricha Desideria Pruskovského z Pruskova (1570-1618) na základě knižního odkazu vdovy Johanny Pruskovsé jezuitské klementinské koleji v Praze / Jaroslava Kašparová
Zlomek knihovny doktora Mikuláše Franchimonta z Frankenfeldu / Alena Císařová Smítková
Matematické oddělení knihovny Ignáce Karla hraběte ze Šternberka / Jana Vacářová

IV. Malé i velké knihovny dnes čili Nakonec máme přátele všude
Menší knihovna starých tisků Josefa Martínka, evangelického faráře v Telecím, a jeho rodiny / Miroslava Fůrová
Zámecká knihona Boskovice / Petr Mašek
Britští a američtí návštěvníci klementinské knihovny v letech 1782-1958 / Alena Richterová

Seznam pramenů a literatury
Rejstřík osobní a místní
Obrazová příloha

Národní knihovna ČR, 2023, rozměr 15,5 x 23 cm, počet stran 268, česky, ISBN 978-80-7050-780-3