Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku

Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena514,00 Kč
ks
Kamil Boldan, Jindřich Marek (ed.)
 

Libri catenati Egrenses

 
O knize:
 
Národní knihovna zakoupila v roce 2008 s využitím dotace Ministerstva financí ČR františkánskou knihovnu z Chebu, rozsáhlý a velmi cenný knižní fond budovaný od sklonku středověku. Sborník, který obsáhne 11 příspěvků, chce širší odbornou veřejnost seznámit s dějinami této knihovny a s nejcennějšími exempláři, ať již rukopisnými či tištěnými, jejich výzdobou, knižní vazbou apod. Některé příspěvky budou věnovány významným literárním památkám z pozdního středověku, které se během zpracování podařilo objevit. Autory studií jsou přední badatelé, kteří se věnují dějinám knižní kultury, umění a literatury. Hlavní titul, Libri catenati Egrenses, vychází ze skutečnosti, že až do poloviny 16. století se jednalo o pultovou knihovnu, v níž byly knihy opatřeny řetězy, které se v několika kusech naprosto unikátně dochovaly dodnes.
 
Obsah:
Václav Bok: Zlomek německé prozaické legendy o sv. Kateřině Alexandrijské z františkánského kláštera v Chebu
 
Michaela Bäumlová: Soukromé knihy tři diecézních kněží na sklonku středověku
 
Daniel Polakovič: Hebrejské rukopisné zlomky na vazbách inkunábulí a starých tisků knihovny františkánského kláštera v Chebu
 
Kamil Boldan: Knihvazačská dílna františkánského kláštera v Chebu
 
Milada Studničková: Iluminace prvotisků františkánského kláštera v Chebu
 
Viktor Kubík: Poznámky ke stylovému zařazení středověkých a raně novověkých františkánských rukopisů z Chebu
 
Jiří Černý: Obrazové jednolisty 15. a 16. století z fondu chebských františkánů
 
Marta Hradilová: Katalogy knihovny chebských františkánů
 
Matyáš Franciszek Bajger: Uložení knih a podoba knihoven františkánského kláštera v Chebu
 
Alena Císařová Smítková: Staré tisky v knihovně chebských františkánů
 
Alena Richterová: Chebské autografy Jana Josefa Nehra (1752-1820)