Libri Civitatis IX.

Libri Civitatis IX.
ISBN: 978-80-7561-006-5
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena490,00 Kč
ks
Libri Civitatis IX.

Registra Památná města Sušice 1550-1628


„Sušická pamětnice připravená k edici Janem Lhotákem je svědectvím o zajímavém období v dějinách města a může být i důležitým pramenem pro poznání vývoje českých královských měst obecně či v komparaci. Pamětní knihy jsou totiž jedním z nejvýznamnějších zdrojů informací, které lze k období, jež Zikmund Winter nazval „zlatou dobou českých měst“, pro výzkum využít. Význam detailní analýzy této městské písemnosti pro samotnou Sušici pak podtrhuje i fakt, že s ohledem na její oddělení od původního archivního fondu dlouhou dobu unikala pozornosti badatelů.“ (z předmluvy doc. Michaely Hrubé)

Obsah:


Předmluva
Předmluva editora

Registra památná a jejich osudy
Městská správa a kancelář v Sušici na přelomu 16. a 17. století
Sušické mšstské knihovny a stav jejich dochování
Vnější popis editovaného rukopisu
Vnitřní popis editovaného rukopisu
Jazykový rozbor
Ediční poznámka
Seznam zkratek
Prameny
Literatura

Edice

Věcný rejstřík
Místní rejstřík
Osobní rejstřík
Zusammenfassung

Barevná obrazová příloha

Univerzita J.E.Purkyně, 160 x 230 mm, 608 str, ISBN 978-80-7561-006-5