Lichnovští z Voštic

Lichnovští z Voštic
ISBN: 978-80-7464-917-2
Availability: in stock
including VAT
your price379,00 Kč
ps
Jiří Jung

Lichnovští z Voštic

a jejich sběratelské a stavební aktivity v letech 1848-1928


Lichnovští z Voštic patří k nejvýznamnějším aristokratickým rodinám Slezska, neboť svými bohatými kulturními aktivitami, společenskými kontakty a vazbami na evropská kosmopolitní centra nemají v regionu takřka obdoby. Patřili k hostů m předních vídeňských i berlínských společenských salonů, udržovali kontakty se špičkami rakouské a německé politiky, vědy a kultury. Společný jim byl zájem o historii, umění a architekturu a pravidlem se stala rovněž podpora mladých umělců. Ti jako vítaní hosté přijížděli na slezské zámky do Hradce nad Moravicí č i Chuchelné a svými pobyty zajistili rodu proslulost nad rámec regionu. Aura štědrých mecenášů a sběratelů umění vydobyla rodu mimořádné postavení mezi ostatní aristokracií rakouského i přilehlé části pruského Slezska. Rozsah publikace je vymezen roky 1848 a 1928 a věnuje se dvěma významným generacím rodu. Rok 1848 se stal výchozím bodem nejen s ohledem na jeho význam historický (nástup občanské společnosti), ale i symbolický (zabití knížete Felixe Lichnovského ve Frankfurtu nad Mohanem). Felixů v nástupce, jeho mladší bratr Karl Maria, byl mužem plně prodchnutým duchem historismu a pruského nacionalismu, zatímco jeho syn Karl Max se jako liberál otevíral modernizačním proudů m v umění, architektuře, filosofii č i náboženství. Jeho smrt v roce 1928 tak zcela logicky tvoří druhý mezník vytyčeného období.

Obsah:

Předmluva
Prolog
Karl Maria Lichnovský
Stavební aktivity a architektura
Umělecké akvizice a knížecí vkus
Myslivost a lovecká kultura
Karl Max Lichnovský
Milovník umění
Orient
Architektura
Majorátní knihovna na zámku v Hradci
Po roce 1918
Doslov

Seznam pramenů a literatury
Seznam vyobrazení
Jmenný rejstřík
Česko-polsko-německý slovník míst
Summary
Zusammenfassung

Filozofická fakulta OU, Ostrava 2017, 303 str., 170 x 240 mm, ISBN 978-80-7464-917-2