Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky II. díl

Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky II. díl
ISBN: 978-80-87112-78-6
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena450,00 Kč
ks
Zdeněk Vejvoda, Věra Thořová, Jiří Traxler

Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky II. díl


Druhý svazek komentované kritické edice Lidových písní z Prahy ve sbírce Františka Homolky zahrnuje legendy, balady a kramářskou epiku, koledy, dětské písně a říkadla. Připojená studie obsahuje kapitoly věnované kupletu, říkadlům a hudební analýze písní z Homolkovy pražské sbírky.

Písňová sbírka libeňského učitele Františka Homolky (1885–1933) představuje základní pramen z oboru městského folkloru v českých zemích.Obsahuje přes tři a půl tisíce záznamů písní a říkadel z různých regionů a lokalit Čech z první třetiny 20. století, je tedy svým rozsahem a časovým rozpětím sběru srovnatelná se sbírkou Erbenovou. V letech 1904–1929 Homolka sběratelsky pokryl také oblast do té doby zcela opomíjenou – Prahu a její periferie – a zaznamenal zde tradiční repertoár ve stadiu kontaminace pololidovými a městskými folklorními prvky.

Obsah:

Úvod

STUDIE (II. díl)

1. kapitola: Kuplety
2. kapitola: Říkadla
3. kapitola: Hudební analýza

KRITICKÁ EDICE PÍSNÍ (II. díl)

Soupis pramenů užitých ke komparaci (rejstřík šifer)
Zkratky

Legendy, balady, kramářská epika (č. 491-557)
Koledy (č. 558-616)
Dětské písně a popěvky (č. 617-637)
Říkadla (č. 638-971)

REJSTŘÍKY A POZNÁMKY (II. díl)

Rejstřík textových incipitů písní
Rejstřík textových incipitů říkadel
Poznámky k písním a říkadlům
Rejstřík interpretů
Rejstřík likalit zápisu
Rejstřík nápěvných kódů
Obrazová dokumentace (soupis fotografií a reprodukcí)
Literatura
Summary
Slovo o autorech
Obsah prvního a druhého svazku

Etnologický ústav AV ČR, Praha 2013, 170 x 245 mm, 371 str., ISBN 978-80-87112-78-6