Likvidace židovských organizací na českém území připojeném v říjnu 1938 k nacistickému Německu

Likvidace židovských organizací na českém území připojeném v říjnu 1938 k nacistickému Německu
ISBN: 978-80-87266-19-9
Availability: in stock
including VAT
your price370,00 Kč
ps
Markéta Lhotová (ed.)

Likvidace židovských organizací na českém území připojeném

v říjnu 1938 k nacistickému Německu


Publikace je závěrečným výstupem stejnojmenného projektu (registrační číslo P410/102399), který vedla pracovnice Severočeského muzea PhDr. Markéta Lhotová a na němž spolupracovalo Židovské muzeum v Praze. Projekt probíhal v letech 2010–2014 a byl financován Grantovou agenturou České republiky. Hlavním cílem bylo vysledovat, jaký podíl na likvidaci židovských obcí a spolků měly liberecké úřadovny Komisaře pro zastavení činnosti organizací, spolků a fondů (Stillhaltekommissar für Organisationen, Vereine und Fonds, Reichenberg, zkráceně označováno STIKO) a s ním propojené společnosti pro správu a prodej majetku (Aufbaufonds Vermögensverawaltungs-Gesellschaft m. b. H. Wien, Zweigstelle Reichenberg, zkráceně Aufbaufonds). Publikace přináší texty, v nichž vedoucí grantového výzkumu shrnula poznatky o počáteční fázi likvidace na podzim roku 1938, dále seznamuje se zmíněnými libereckými úřadovnami STIKO a Aufbaufonds a podrobně se věnuje otázkám, proč právě tyto instituce byly hlavními arizátory židovských organizací v pohraničí a jaký byl její průběh. Spoluřešitelka Mgr. Vlastimila Hamáčková z Židovského muzea se pak věnuje archivním fondům pocházejícím z činnosti těchto úřadů, které jsou převážně uložené v Rakouském státním archivu, jejich zachovalosti, jednotlivým typům dokumentů a rozdělení organizací podle zaměření činnosti. Nedílnou součástí publikace je obsáhlá příloha vycházející z databáze, do které byly postupně poznatky k jednotlivým organizacím zpracovávány. Databáze je uspořádána podle správních oblastí (říšských žup, obvodů vládních prezidentů) a sídel židovských obcí a přináší základní data o průběhu likvidace židovských organizací, k nimž se zachovaly materiály – v případě židovských obcí je to většina, tj. 67 ze 70 obcí, které v pohraničí před anexí v roce 1938 fungovaly. Textovou část doplňuje ještě menší fotografická příloha představující některé typy archivních dokumentů.

Obsah:

Úvod
 • dosavadní zpracování a literatura ke zkoumanému tématu
 • Základní otázky, metody a výstupy výzkumu
Situace na podzim 1938 - ukončení činnosti židovských organizací
 • Emigrační vlna a "zavlečení" majetku organizací
 • Divoká arizace
 • Události "křišťálové noci"
 • Situace na přelomu let 1938 a 1939
Činnost úřadu Stillhalterkommissar für Organisationen, Vereine und Fonds a společnosti Aufbaufonds v anektovaném pohraničí
 • Úřad Stillhalterkommissar für Organisationen
 • Stillhaltekommissar-Abwiklugsstelle a společnost Aufbonds
 • Proces likvidace organizací a spolků - rozhodování o budoucnosti jednotlivých organizací
Fond Stiko Reichenberg v Rakouském státním archivu ve Vídni a další archivní materiály k tématu v archivech ČR
 • Typy dokumentů ve složkách jednotlivých organizací
 • Úplnost zachovaného materiálu
 • Archivní materiály v archivech ČR
Likvidace židovských organizací prostřednictví, STIKO Liberec
 • Právní situace
 • Změna přístupu STIKO k likvidaci židovských obcí
 • Likvidace židovských organizací v úřadu STIKO
 • Hlavní problémy majetkové likvidace
Závěr
Zusammenfassung
Resume
Příloha 1: Databáze organizací
Příloha 2. Ukázky dokumentů STIKO a Aufbaufonds
Prameny a literatura
Místní rejstřík / Orstverzeichnis

Severočeské muzeum v Liberci ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, r. 2015, rozměr 230 x 230 mm, 211 s., ISBN 978-80-87266-19-9