Malíři české secese

Malíři české secese
ISBN: 978-80-246-2020-6
Availability: in stock
including VAT
your price484,00 Kč
ps
Petr Wittlich

Malíři české secese (1888 - 1918)

Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., bezpochyby největší znalec české malby v období secese, přináší ve své nejnovější knížce zasvěcený obraz české malby od 80. let 19. století do roku 1918. Poskytuje čtenáři erudovaný výklad období, kdy se malířství ve třech generačních vlnách "secesí" vymaňovalo z tísnivé akademičnosti rakousko-uherské monarchie a nabývalo na svébytnosti. Autor tyto zásadní proměny českého malířství sleduje ve dvou liniích: jednak je to aspekt institucionální, zahrnující zakládání spolků, časopisů, reformy uměleckých škol, stipendijní pobyty, výstavy… s důrazem na Prahu; druhým hlediskem je utváření stylu, výrazu, frekvence výtvarných motivů a reflexe dané reality v tvorbě velkých malířských osobností naplňujících i přesahujících tradičně myšlenou "secesi". Zvláštní závěrečný oddíl tvoří biografické medailony umělců.

Obsah:

Povaha české secese
První vlna
Učitelé
Melancholie konce století
Požadavky modernosti
Citový základ
Moderní malíři SVU Manes
Třetí česká secese
Český kubismus
Revival symbolismu
Moderna v tísni
Kosmické inspirace a František Kupka

Nakladatelství Karolinum, Praha 2012, rozměr 268 x 240 mm, 208 s., ISBN 978-80-246-2020-6