Malostranský hřbitov. Historie a současnost

Malostranský hřbitov. Historie a současnost
ISBN: 9788074200458
Availability: in stock
including VAT
your price648,00 Kč
ps
Gabriela Kalinová, Adam Hnojil a kol.

Malostranský hřbitov

Historie a současnost


Malostranský hřbitov, založený na rozhraní Smíchova a Košíř, sloužil do konce roku 1884, kdy byl zrušen. Od té doby byla tato významná pražská památka, ojedinělá svého druhu v Evropě, několikrát v ohrožení likvidace. Mono­grafie, svým rozsahem i zaměřením nejrozsáhlejší dílo na toto téma, představuje hřbitov - soubor hrobů s překrásnými náhrobky od předních sochařů i prostými deskami - v historických a kunsthistorických souvis­lostech. Obsahuje také mapy a rozsáhlý seznam pohřbených osob. Jejich životopisné údaje dávají představu o někdejším demografickém složení obyvatel Malé Strany a Hradčan: architekti a stavitelé paláců, kanovníci svatovítské kapituly, členové řádu premonstrátů na Strahově, univerzitní rektoři, spisovatelé, podnikatelé, hudebníci, malíři, rodiny šlechticů a měšťanů, řemeslníci i prostí občané.

Obsah:

Úvod. Jarmila Lachmannová
Dějiny Malostranského hřbitova. Jana Tischerová
Dějiny kostela Nejsvětější Trojice  a dalších objektů. Adam Hnojil
Schematické mapy Malostranského hřbitova podle současného stavu. Gabriela Kalinová, Martin Arden, Jarmila Lachmannová
Zapomenutý spánek noci - umění a řemeslo sochařů. Adam Hnojil
Litinové funerální plastiky na Malostranském hřbitově. Jana Bělová
Májové slavnosti na Malostranském hřbitově a premonstrátský řád. Hedvika Kuchařová
Malostranský hřbitov v první polovině 20. století. Jarmila Lachmannová, Gabriela Kalinová
Abecední seznam identifikovaných osob pohřbených na Malostranském hřbitově. Gabriela Kalinová
Příklady péče o historické hřbitovy v sousedních zemích. Gabriela Kalinová
Poznámky, prameny, literatura

Nakladatelství ARSCI, Praha 2016, rozměr 168 x 230 mm, 448 s., 410 pbr., bar., česky, ISBN 9788074200458