Malované nebe

Malované nebe
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Alena Kalinová
 

Malované nebe

Publikace s podtitulem Obrazy na skle ze sbírek Etnografického ústavu Moravského zemského muzea doplnila stejnojmennou výstavu v prostorách ústavu na přelomu roků 2008/2009.

Po čtyřiceti letech se tak veřejnosti představila jedinečná sbírka, dokládající výtvarné kvality moravského lidového malířství na skle. Kniha seznamuje srozumitelnou formou s pozoruhodným fenoménem lidových podmaleb na skle, které vytvářely součást tradičního obydlí zhruba od konce 18. století do závěru následujícího věku, a zaměřuje se především na produkci obrazů na území střední a jižní Moravy.

Vnímání maleb na skle je svázáno nejen s výtvarnými hodnotami, ale také s hlubším poznáním lidové religiozity a zvykosloví (význam poutí, úloha světců jako ochránců - patronů), odráží rovněž společenské poměry (srov. rukodělnou výrobu, distribuci obrazů). Poslední kapitola podrobně informuje o sbírce těchto artefaktů v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea. Podstatnou část publikace tvoří reprodukce jednoho sta obrazů z muzejní sbírky.

Český text doplňuje německé resumé a popis obrazové dokumentace v němčině.