Mariánský sloup na Hradčanském náměstí

Mariánský sloup na Hradčanském náměstí
ISBN: 978-80-246-3549-1
Availability: in stock
including VAT
your price360,00 Kč
ps
Kateřina Adamcová, Pavel Zahradník

Mariánský sloup na Hradčanském náměstí


Monografie přináší komplexní „biografii“ jednoho z nejzajímavějších a největších sochařsko-architektonických děl vztyčených v Čechách v souvislosti s morovou epidemií v letech 1713–1715. Monument postavený v prostoru, který v dané době fungoval jako cour d’honneur Pražského hradu, je výjimečný svým ideovým programem i svou výtvarnou kvalitou. Ta se zrcadlí jak v netradiční koncepci architektonického rozvrhu sloupu, tak v kompozičním a modelačním řešení jeho sochařské výzdoby, jejímž autorem je Ferdinand Maxmilián Brokoff. Odborná monografie nabízí detailní pohled na proměnu obrazu tohoto barokního monumentu v odborné literatuře a také zevrubný přehled předchůdců hradčanského monumentu v Praze. Autoři mapují historii vzniku sloupu a analyzují jeho architekturu i sochařskou výzdobu a sledují osudy díla v době od jeho slavnostního vysvěcení v roce 1736 až do současnosti a soustředí se na proměny sloupu.

Obsah:

Úvod

I. Prolog

1. Mariánský sloup na Hradčanském náměstí v zrcadle odborné literatury
2. Pražští předchůdci hradčanského mariánského sloupu
Sloupy a pilíře vztyčené v Praze před koncem třicetileté války
Staroměstský mariánský monument a jeho následovníci
Sloup sv. Josefa na Novém Městě pražském
Sloup Nejsvětější Trojice ve Štěpánské ulici
Trojiční sloup na Malostranském náměstí
Maltézská statue sv. Jana Křtitele
Závěr první části

II. Idea a její naplnění
1. Dějiny vzniku sloupu z pohledu výpovědi písemných pramenů
2. Dějiny vzniku sloupu z pohledu sloupu samého
Signatury Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa
Ikonografický program sloupu
Výtvarná podoba sloupu jako další významný zdroj jeho poznání
Celková koncepce sloupu
Interpretace celkové koncepce sloupu
Sochařská výzdoba sloupu a její interpretace
Sochy označené signaturami
Sochy nesignované
Hradčanský sloup v kontextu evropského barokního sochařství
Závěr druhé části

III. Tak šel čas
1. Život sloupu od jeho vysvěcení po první velkou opravu v roce 1867
Prameny
Komentář
2. Od Roberta Platzera po velkou opravu v letech 1894-1895
Prameny
Komentář
3. Život sloupu v první polovině dvacátého století
Prameny
Komentář
4. Život sloupu ve druhé polovině 20. století
Prameny
Komentář
Závěr třetí části

Závěrečné shrnutí
Epilog
Prameny k dějinám mariánského sloupu na Hradčanech
Chronologický seznam dosavadní literatury k mariánskému sloupu na Hradčanech
Denní tisk o mariánském sloupu na Hradčanech
Seznam literatury k poznámkám
Soupis vyobrazení
Jmenný rejstřík
Summary

Karolinum, Praha 2017, 165 x 240 mm, 296 str., ISBN 978-80-246-3549-1