Martin Rajniš

Martin Rajniš
ISBN: 978-80-87068-02-1
Availability: in stock
including VAT
your price120,00 Kč
ps
Irena Fialová a Jana Tichá (eds.)

Martin Rajniš


„Architektura prožívá krizi. Je nutné začít tvořit jinak: místo designu a estetiky se inspirovat hlubokými zákony přírody, která je neuvěřitelnou pokladnicí geniálních konstrukcí, tvarů, barev, systémů i nahodilostí. Ukazuje nám, jak žít s chybami a nezpůsobit katastrofu,“ říká Martin Rajniš.
Bohatě ilustrovaná monografie zachycuje tvorbu jednoho z nejvýznamnějších českých architektů, který v posledních letech spolu se svým týmem zkoumá možnosti rozvoje architektury, ohleduplné k lidem i přírodě. Kniha obsahuje manifest Přirozené architektury, 27 projektů a realizací z let 2000-2008, rozhovor s Martinem Rajnišem. Vše česky i anglicky.
“Architecture is undergoing a crisis. It is necessary to start to create differently:
in place of design and aesthetics to take inspiration from the deeper laws of nature which is an unbelievable treasure-house of ingenious structures, forms, colours, systems, chance. It shows us how to live with errors and not bring about catastrophes.”
The book presents recent work of Martin Rajniš, a truly outstanding Czech architect, who pursues the possibilities of development of architecture that would be friendly both to people and nature. The book contains manifesto of Natural Architecture, 27 projects and buildings from 2000-2008, and an interview with Martin Rajniš. All texts in Czech and English.

Nakladatelství Zlatý řez, r. 2008, dotisk r. 2009, 220 s., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-87068-02-1