Martyr Christi P. Adolf Kajpr SJ (1902-1959)

Martyr Christi P. Adolf Kajpr SJ (1902-1959)
ISBN: 978-80-246-4645-9
Availability: in stock
including VAT
your price480,00 Kč
ps
Vojtěch Novotný
Martyr Christi
P. Adolf Kajpr SJ (1902-1959)

Kniha Martyr Christi je životopisnou a v širším smyslu i historickou studií, jež je věnována katolickému knězi, jezuitovi, věhlasnému kazateli a redaktorovi Adolfu Kajprovi (1902–1959). Životopisné kapitoly doplňuje stručná informace o pověsti Kajprovy svatosti a mučednictví a prezentace a soupis jeho písemného díla. Přílohy tvoří co nejúplnější přepis dokumentů, které zásadním způsobem dokládají Kajprův životní běh a poskytují jeho autobiografická ohlédnutí nebo svědectví druhých osob o tom, co s ním prožily, jak si ho pamatovaly a jaký k němu měly vztah. Odborná monografie má vedle striktně vědeckých účelů sloužit rovněž beatifikačnímu procesu Adolfa Kajpra.

Obsah:

Úvod
První životní etapa
Veřejné působení
Příčiny zatčení (1941)
Vězeň nacistické diktatury (1941-1945)
Veřejné působení (1945-1950)
Příčiny zatčení (1950)
Vězeň komunistické totality (1950-1959)
Pověst svatosti a mučednictví
Písemné dílo

Seznam zkratek
Seznam literatury
Přílohy textové
Přílohy obrazové
Jmenný rejstřík

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 538 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4645-9