Masaryk iritující a fascinující

Masaryk iritující a fascinující
ISBN: 978-80-246-4052-5
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Ctirad V. Pospíšil

Masaryk iritující a fascinující


Předkládaná kniha je velmi živým a čtivým zpracováním životního příběhu T. G. Masaryka i myšlenkového odkazu prezidenta osvoboditele. Autor přistupuje k minulosti jako ke kořeni naší přítomnosti, a proto se snaží poukazovat na aktualitu Masarykova poselství. Kromě toho se prof. Pospíšil analyticky a kriticky věnuje ožehavému tématu náboženského rozměru osobnosti prvního prezidenta. Jeho řešení je inovativní a překvapivé zároveň, protože vůbec nemíní zastírat svou fascinaci Masarykem, což mu ovšem nebrání vyslovovat určité kritiky a výhrady.
Dílo je adresováno všem zájemcům o tuto jedinečnou postavu našich moderních dějin. Mnoho zajímavého a podnětného tam najdou jak ti, kterým jsou blízké Masarykovy humanitní ideály a jeho pojetí demokracie, tak křesťané všech církví v naší zemi. Kniha vychází u příležitosti 100. výročí vzniku svobodné republiky Čechů a Slováků, protože bez této události by dnes jenom stěží existovala jak Česká, tak Slovenská republika.

Obsah:


Úvod: Neodolatelná přitažlivost nevyhnutelného maléru

1. Druhý život T. G. M. - glorifikace, nenávist, rozpravy
Masaryk nekritizovatelný i oprávněně kritizovatelný
Není oslavování jako oslavování
Nevábná společnost nepřátel a odpůrců
Rozpačití filosofové - spor o Masaryka mezi ateisty a vyznavači živého Boha
Křesťanští teologové tváří v tvář rébusu jménem Masaryk
Rozpaky nekatolických teologů před rokem 1918
Monografie J. L. Hromádky z roku 1930. Masaryk a katolická církev i ostatní církve
Monografie Otakara Fundy z konce 70. let minulého století. Problém Masarykova pojímání víry a Ježíše jako nejvyššího učitele v oblasti etiky a náboženství
Jednoznačné odmítání, kritika i s postupem doby stále zřetelnější pozitivní reakce an Masarykovo náboženské myšlení ze stčrany některých katolických teologů

2. Muž před Hospodinem spravedlivý a zároveň odpadlík, aneb Tomáši, Tomáši, mozek mám z tebe na kaši
Určitá priorita autentické křesťanské praxe vzhledem k ortodoxii
Muž nezdolné důvěry a naděje i přesvědčení v velkými výhradami k víře
Moderní mystik a prorok s odporem k pseudomysticismu
Lidské slovo Bible a slovo Boží?
Verbálně odmítané tajemství Trojice jako nereflektovaný prazáklad Masarykova náboženského života, jeho spirituality i jeho politického usilování
"Ježíš, ne Caesar", aneb ideál humanitní a tajemství Ježíšova Božího synovství
Trápení a pohoršení jménem církev, nez něhož to prostě nejde
Závěrečné shrnutí: Tvrdé disonance na hranici harmonie

3. Životní drama a myšlenkový odkaz T. G. Masaryka
První dějství dramatu a habilitace věnovaná problému eskalující sebevražednosti (1850-1882)
Mládí a studenská léta
Vzrůstající sebevražednost jako důsledek ochabující a upadající zbožnosti (monografie z roku 1881)
Sruhé dějství masarykovského životního dramatu. lítý boj o Rukopisy, filosofie vědy, sociologie
První léta v Praze
Filosofie vědy, přednášková činnost, sociologické studie a nepřeberné množství dalších témat
Bouřlivé období let 1893-1898
Boj o názorovou orientaci mládeže i společnosti: Česká otázka, Praktická filosofie, Naše nynější krize, Karel Havlíček, Jan Hus, Moderní člověk a náboženství, Otázka sociální
Nevyhnutelnost zakotvení etiky v ontologii, Moderní člověk a náboženství, Otázka sociální jako jasné "ne" nastupujícímu marxismu
Hilsneriáda, Ideály humanitní, boije o náboženství, Rusko a Evropa
Činnost detektivní, poslancem ve vídeňském parlamentu, trpké poznání: Rakousko je nereformovatelné
Masarykovský manifest a problém Ruska
Boj za svobodu a role presidenta osvoboditele
Psancem v odboji za politickou svobodu Čechů a Slováků
Filosof, sociolog, politolog a náboženský myslitel na Hradě

Několik shrnujících myšlenek místo závěru: trvale aktuální věčnost Masarykových "nyní" promítajících se do našich "teď"

Bibliografie
Summary
Jmenný rejstřík

Karolinum, Praha 2018, 140 x 200 mm, 308 str., ISBN 978-80-246-4052-5