McCullogh Mulvin Architects

McCullogh Mulvin Architects
ISBN: 978-80-905953-4-7
Availability: in stock
including VAT
your price249,00 Kč
ps
Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec (eds.)

McCullogh Mulvin Architects

Laboratoř přírody. Geologie, biologie / The Laboratory of Nature. Geology, Biology

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy McCullough Mulvin Architects – Laboratoř přírody. Geologie/Biologie 5. 4. – 5. 6. 2016 Dům umění, GVUO a Kabinet architektury, Ostrava pořádané Kabinetem architektury a Galerií výtvarného umění v Ostravě (GVUO)

Obsah

Úvod / Introduction
McCullogh Mulvin Architects
McCullogh Mulvin Architects 2004-2015
Laboratoř přírody. Geologie/Biologie. / The Laboratory of Nature. Geology / Biology
Centrum Long Room na Trinity College v Dublinu / Trinity College Long Room Hub in Dublin
Beaufortův námořní zkušební ústav v Corku / Beaufort Maritime Research Building in Cork
Hasičská stanice ve Waterfordu / Waterford Fire Station
ZDROJ - centrum umění a knihovna v Thurles / The Source Arts Centre and Library in Thurles
Centrum soudního lékařství a lékařského práva v Dublinu / Medico-legal Centre in Dublin
Škola v Ballinamoru, hrabství Leitrim / Ballinamore School, Co Leitrim
Sál sv. Panny Marie a Butlerova galerie v Kilkeny / St Mary´s Hall and Butler Gallery in Kilkenny
Škola zubního lékařství a nemocnice v Dublinu / Dublin Dental School and Hospital
Psychiatrické oddělení a škola pro děti a dospívající v Bessboro, hrabství Cork / Child and adolescent psychiatric unit and school in Bessboro, Cork
Umělecké centrum Model a galerie Niland ve Sligu / Model Arts and Niland Gallery in Sligo
Městská knihovna ve Waterdosrfu / Waterford City Library
Institut dalšího vzdělávání a veřejná knihovna v Blackrocku / Blackrock Further Education Institute and Public Library
Knihovna v Rushi, hrabství Dublin / Rush Library Co Dublin
Rozšíření areálu Thaparovy univerzity v Patiale, Paňdžáb / Thapar University-campus, Punjab

Kabinet architektury, Ostrava 2016, rozměr 210 x 230 mm, 87 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-905953-4-7