Meditace o architektuře

Meditace o architektuře
ISBN: 978-80-7467-100-5
Availability: in stock
including VAT
your price1 790,00 Kč
ps
Pavel Zatloukal

Meditace o architektuře

Olomouc, Brno, Hradec Králové, 1815–1915

Kniha Pavla Zatloukala, předního znalce výtvarného umění a architektury 19. a 20. století, volně navazuje na velmi ceněnou knihu Příběhy z dlouhého století / Architektura let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku. Na základě tří někdejších pevnostních měst – Olomouce, Brna a Hradce Králové – a srovnáváním s řadou dalších lokalit, jako jsou Vídeň, Praha, Kroměříž, Verona, Krakov - jsou zkoumány určující faktory a podmínky urbanistického a architektonického vývoje v 19. století, jež podmínily jejich směřování v následujícím věku.

Kniha má mezioborové rozpětí a autor se jistě pohybuje mezi dějinami umění (dějinami architektury, urbanismu, ale také výtvarné kultury), obecnými dějinami, ale například i statistikou. Jako zdrojů Zatloukal netradičně využívá – kromě klasických archiválií a literatury – rovněž dobový denní tisk, což značně prohlubuje plastičnost nazírání a chápání. Výpravná obrazová publikace se šesti sty barevnými reprodukcemi je členěna do sedmi oddílů a celkem třiceti kapitol, z nichž podstatná část je věnovaná Olomouci. Kniha detailně popisuje její vývoj počínající snahou vyrovnat se s josefínskou proměnou někdejšího duchovního centra Moravy v posádkové město (což souviselo se zrušením a následně většinou i zbořením dvou třetin zdejších kostelů a klášterů) a pokračující až k pozdně klasicistní měšťanské stavební produkci, architektuře romantického i přísného historismu, secesi a moderně.

Vedle uměleckohistorických kapitol tvoří nemalou část knihy cenné soupisy – lexikon umělců, architektů a stavitelů, komentovaný soupis novostaveb a podstatných přestaveb tří základních olomouckých čtvrtí a mapové přílohy včetně velkoformátového plánu Olomouce k roku 1915.

Obsah:

Předmluva

Prolog
Císařské pevnosti
Pozdní josefínské mezičasí

1815-1848
Přdbřeznová Morava
Předbřeznové Brno
Erární Olomouc
Aleje
Biedermeierské tusculum

1849-1875
Brněnský Ring
Olomoucký Ring
Obnova parku
Bůh sídlí v detailu
Křesťanská obnova

1876-1893
Brněnské rezidence
Proděravěná pevnost
Pohled do budoucnosti
Ve městě a Na place
Dóm nad (mezi) činžáky
Olomoucký westend

1894-1901
Vykoupení
Sitte
Gründerská léta poprvé
Gründerská léta podruhé
Jubilejní rok 1898

1902-1915
Olomoucké baroko
Anglický dům milovník umění
Společnost přátel umění
Ochrana domoviny
Průmyslováci
Olomoucké babí léto

Epilog
Snění

Srovnávací plány
Model olomoucké bastionové pevnosti
Zkratky a vysvětlivky
Citovaná literatura
Jmenný rejstřík
Soupisy
Lexikon umělců, architektů a stavitelů
Lexikon novostaveb a podstatných přestaveb: Olomouc - Město 1815-1915
Lexikon novostaveb a podstatných přestaveb: Olomouc - Předhradí 1815-1915
Lexikon vybraných staveb: Olomouc - Úřední čtvrť 1883-1915
Statistika svební činnosti Olomouc 1876-1915

Summary

Nakladatelsví Arbor vitae, Praha 2016, rozměr 245 x 265 mm, 516 s., bar., česky, ISBN 978-80-7467-100-5