Meditace o městě, krajině, umění

Meditace o městě, krajině, umění
ISBN: 978-80-7599-186-7
Availability: in stock
including VAT
your price790,00 Kč
ps
Pavel Zatloukal

Meditace o městě, krajině, umění

Kniha Meditace o městě, krajině, umění. Olomouc 1919-1989 navazuje na předchozí autorovu publikaci Meditace o architektuře. Olomouc – Brno – Hradec Králové 1815-1915 (2016). Její záběr se sice zúžil na jediné město, ale na druhé straně podstatně rozšířil o vztahy k přírodnímu prostředí, památkové péči, uměleckohistorické interpretaci Olomouce, a zvláště o kapitoly o výtvarném umění. Je prvním pokusem představit uvedenou problematiku vcelku, navíc na pozadí obecně historických a společenských souvislostí. Kniha se člení do sedmi základních kapitol, přičemž první dvě jsou věnovány meziválečnému dvacetiletí, třetí období protektorátu, zbývající poválečným letům. Má 544 stran a 700 z nemalé části barevných obrázků.

Stručný obsah

1919-1929
O tom, jak se tři velká města spojila s jedenácti vesnicemi
O tom, s čím se spojené město začalo potýkat
O tříbení pozic
O tom, jaké domovy si vymýšleli Židé a jaké Němci
O tom, jak se začalo umělecky tvořit, hlavně však vystavovat
O tom, jak se podvakrát soutěžilo

1930-1938
O tom, jak Praha vytrhla Oloomuci trn z paty
O tom, co hodlali provést s řekou
O rozchodu
O vzpouře
O nejtalentovanějších z architektů a nejschopnějším z obchodníků
O velké vzpouře
O vzpouře vůbec největší

1939-1944
O tom, jak učinit město čistým, důstojným a krásným
O úlitbách a kompromisech

1945-1948
O tom, jak byli Olomoučané osvobozeni
O tom, jak se rozbíhalo stavění po další válce
O tom, jak se zabydlela staronová alma mater
O tomm, kde zakotvilo umění

1949-1959
O tom, jak se město proměňovalo v zastavení nového kalendáře
O pomníku nesmrtelným géniúm lidstva
O sváření umělců s technokraty
O tom, jak se začalo pečovat o starožitnosti

1960-1969
O životním stylu člověka nového věku
O poezii všedních dnů
O roce 1965
O konfrontacích a bilancích
O zlatých létech malířů a sochařů
O zlatých létech architektů
O hledání identity

1970-1989
O tom, jak něketeří ztráceli dech a jiní ho zase nabírali
O tom, jak se jednou poškorpila duše s tělem
O tom, jak někteří odešli pryč a co tam dělali
O tom, co kde a jak se vystavovalo
Od šklebu k rytmu a řádu, světlu a modlení s kresbou
O cestě od krajny přes přírodu k přirozenosti v nás
O tom, ja se kus říční krajiny vzepřel pokroku

Ostravská univerzita, Ostrava r. 2020, rozměr 250 x 270 mm, 544 s., bar., česky, ISBN 978-80-7599-186-7