Měšťan a divadlo

Měšťan a divadlo
ISBN: 978-80-244-4836-7
Availability: in stock
including VAT
your price190,00 Kč
ps
Hudcová Eva

Měšťan a divadlo

Z kulturních dějin města Šumperka


Kniha předkládá dosud nejucelenější zhodnocení kulturního vývoje moravského Šumperka. Ekonomicky silný patriciát a početně zastoupená inteligence, inspirující se převážně vídeňským prostředím, iniciovaly zrod moderní kultury, nezávislé na dosud dominující církevní tradici. Kapitál se stal spolu s příznivým politickým vývojem hybnou silou, jež dala vzniknout široké škále škol, proměnila architektonickou podobu města, podnítila bohatý spolkový život i pěstování ochotnického divadla. A právě divadlo, jeho role v životě měšťanů a vztah diváka k jevišti představují středobod knihy, která detailně mapuje divadelnictví ve městě od prvních doložených záznamů o hostujících hercích v 17. století až po rok 1939

Obsah:

Předmluva
Současná literatura a prameny

Exkurz do kulturních dějiny Šumperka od 19. století do roku 1918
Předpoklady rozkvětu kultury v Šumperku
Zrod moderní kultury v Šumperku
Spolky a měšťanská kultura
Osobnosti přesahující hranice kulturního provincialismu

Exkurz do šumperských dějin divadla od 19. století do roku 1918
Role divadla v představách měšťanů
Návštěvník v hledišti
Divadelní vkus šumperského publika
Divadelní sály
Šumperské ochotnické divadlo
Kočovné společnosti a soubory stálých divadel v Šumperku do roku 1902
Německý spolkový dům
Divadlo v Německém spolkovém domě v letech 1903-1914

Stručná charakteristika meziválečného divadelnictví v Šumperku
Divadla sdružených měst
Zhodnocení přínosu "divadel sdružených měst"

Závěr
Prameny
Literatura
Přílohy
Summary

Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2016, 264 str., 245 x 205 mm, ISBN 978-80-244-4836-7