Mezi barokem a klasicismem

Mezi barokem a klasicismem
ISBN: 978-80-246-2193-7
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Richard Biegel
 
Mezi barokem a klasicismem

Promměny architektury v Čechách a Evropě druhé poloviny 18. století

 
Publikace pojednává o architektuře 2. poloviny 18. století. Jejím hlavním cílem je nahlédnout architekturu v Čechách během tohoto složitého období v kontextu architektury evropské, bez předem určených slohových kategorií a nutnosti sledovat jejich "národní příběh". Kniha je členěna na tři části. První se zabývá reflexí tohoto období v odborné literatuře 20. a 21. století, druhá pojednává o evropské architektuře a třetí
o tendencích a vlivech v architektuře české. Autor se zaměřuje především na Prahu mezi lety 1751 a 1790, tedy mezi smrtí K.I.Dientzenhofera,
značící konec "velkého baroka", a úmrtím Josefa II., a seznamuje s bohatostí typů a idejí, která vyvrací zažitý obraz této doby jakožto doby úpadku.
 
Obsah:

Předmluva
Úvod
 
Díl první: Dějiny architektury "mezi barokem a klasicismem" v zrcadle dosavadní architektury
Hugo Schmerber: Prager Baukunst um 1780 (1913)
Oldřich Jakub Blažíček: Rokoko a konec baroka v Čechách (1948)
Dobroslav Líbal: Architektura raného, vrcholného a pozdního klasicismu, Čtvero knih o Praze (1980)
Emanuel Poche: Architektura pozdního baroka a rokoka v Čechách, Dějiny českého výtvarného umění (1989)
Pavel Vlček: Josef Jäger a jeho doba (1998)
Taťána Patrasová: Architektura "státního" klasicismu, palladiánského neoklasicismu a počátků romantického historismu, Dějiny českého výtvarného umění (2001)
Rostislav Švácha: Dohasínání baroka a nástup klasicismu; Taťána Patrasová: Od ideje osvícenského klasicismu k takzvané úřednické architektuře, Velké dějiny zemí Koruny české (2009)
Východiska současného bádání a klíčové uměleckohistorické pojmy
 
Díl druhý: Evropská architektura druhé poloviny 18. století
Hlavní centra evropské architektury druhé poloviny 18. století
Řím a zrod evropského neoklasicismu
Francouzská architektura 18. století
Architektura v německých zemích: Sasko a Drážďany / Knížectví Anhalt-Dessau a zámek ve Wörlitz / Jihovýchodní Německo
Rakouská architektura období Marie Terezie a Josefa II. : Marie Terezie / Josef II. / Akademie a Hofbauamtz
 
Díl třetí: Tendence a vlivy v české architektuře 1751-1790
Hlavní architektonické osobnosti druhé poloviny 18. století v Čechách: Anselmo Lurago / Jan Josef Wirch / Filip Heger / Ignác Jan Nepomuk Palliardi / Josef Jäger / Anton Heffenecker / Stephan Dieudonné / Louis Grenier / Andrea Altomonte / Anton Schmidt / Mathias Hummel
Palácová architektura: Typologie pražské palácové architektury první poloviny 18. století / Pražské paláce 50. let 18. století / Tereziánská přestavba Pražského hradu / Pražské paláce 60.-70. let 18. století / Gout grec a paláce 80. let 18. století
Zámecká architektura: Zámecké stavby první třetiny 18. století / Stephan Dieudonné a zámky 40. let 18. století / Zámky 50. a 60. let 18. století / Nový typ šlechtické rezidence a zámecké stavby 70. let 18. století / Luis Grenier a francouzské vlivy v 70. letech 18. století / Zámecké stavby z let 1780 - 1790
Sakrální architektura: Anselmo Lurago a jeho prostorutvorné iluze / Andrea Altomonte a aktuální evropské vlivy v sakrální architektuře poloviny 18. století / Typologie sakrálních staveb 50.-80. let / Kostely s dvouvěžovým průčelím / Ozvěny vrcholně barokních staveb / Jednolodní kostely s průčelní věží / Klášterní architektura
Veřejné stavby a nové státní zakázky: Radnice / Přestavby kostelů a klášterů k novému účelu / Nostické divadlo / Pevnostní architektura v Terezíně a Josefově
 
Závěr
Between Baroque Classicism - A Summary
Literatura
Seznam vyobrazení
Jmenný rejstřík
Místnbí rejstřík
Místní rejstřík Praha¨

Nakladatelství Karolinum, Praha 2013, rozměr 165 x 235 mm, 344 s., čb, ISBN 978-80-246-2193-7