Mezi sjezdy a tanečními. Kapitoly z dějin kulturních domů

Mezi sjezdy a tanečními. Kapitoly z dějin kulturních domů
ISBN: 978-80-7671-016-0
Availability: in stock
including VAT
your price330,00 Kč
ps
Lukáš Veverka
Mezi sjezdy a tanečními
Kapitoly z dějin kulturních domů

Originální monografie se detailně věnuje tématu, které se teprve v posledních letech dostává do hledáčku historiků umění a architektury – dějinám kulturních domů. Éra jejich výstavby se počátkem devadesátých let 20. století víceméně uzavřela a význam i existence tohoto stavebního typu v podstatě přestaly být aktuální. Možná i díky tomu jim však můžeme lépe porozumět či z odstupu obdivovat jejich dosud opomíjené architektonické vlastnosti.
Významná architektonická i urbanistická role nebo ideologický obsah zajistily kulturním domům v rámci poválečné architektury výjimečné postavení. Přesto zájem o ně roste teprve poslední dobou. Postupně totiž mizí předpojatost vůči „reliktům režimu“ a ony doslova lákají badatele, před nimiž stojí nelehký úkol zasadit toto téma do nepřehledného a vrstevnatého kontextu, který je komplikován neustálou proměnlivostí společenských i ekonomických požadavků doby. Právě proto monografie Lukáše Veverky sleduje vznik tohoto fenoménu již od počátku 20. století přes první republiku až po kapitoly o době poválečné, které jsou stěžejní. Nalezneme v nich nejen charakteristiku období se zaměřením na klíčové realizace, ale také zpracování společenské i legislativní situace, ve které domy vznikaly. Poznatky uvedené v této práci vycházejí z dobové literatury, archivních rešerší a autorovy znalosti většiny lokalit.

Obsah:

Úvod
Kulturní centra „dlouhého 19. století” a počátku 20. století
Meziválečná situace v zahraničí
Meziválečná situace v Československu
Protektorát
Kulturní domy od konce války do roku 1948
Kulturní domy po roce 1948 do „Chruščovovy kritiky ozdobnictví”
Kulturní domy od roku 1956 do založení SČSA

Závěr

Seznam použité literatury a pramenů
Seznam použitých zkratek a zkratkových slov
Jmenný rejstřík
Místní rejstřík
Věcný rejstřík
Resumé (English, français)
Textová příloha

FF UK, Praha 2021, rozměr 140 x 185 mm, 256 s., čb., česky s anglickým a francouzským resumé, ISBN 978-80-7671-016-0