Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938)

Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938)
ISBN: 978-80-7485-081-3
Availability: in stock
including VAT
your price599,00 Kč
ps
Alena Pomajzlová, Roman Musil

Meziválečná moderna

ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938)


Publikace obsahuje statě věnující se jednotlivým tendencím v  meziválečném umění, kvalitní obrazový doprovod a přílohy se seznamem vystavených exponátů a přehledem nákupů zastoupených děl do sbírek ZČG. Je tedy dalším krokem ve zhodnocení sbírek Západočeské galerie v Plzni a zároveň i cenným východiskem pro další a detailnější bádání meziválečné tvorby u nás.

Obsah:


Roman Musil: Druhý život české moderny z Západočeské galerii v Plzni
Alena Pomajzlová: Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938)

Tvrdošíjní a rozrůzněná modernost
Primitivismus a návrat k řádu
Modernost a tradice
Čistá výtvarnost
Obraz jako vzpomínka
Druhá exprese
Použitá literatura a prameny
Seznam vystavených exponátů
Summary
Jmenný rejstřík

Západočeská galerie v Plzni a Barrister & Principal, Plzeň 2016, 144 str., 230 x 270 mm, ISBN 978-80-88027-14-0