Meziválečná školská reforma v Československu

Meziválečná školská reforma v Československu
ISBN: 978-80-200-2496-1
Availability: in stock
including VAT
your price330,00 Kč
ps
Markéta Pánková,  Dana Kasperová,  Tomáš Kasper

Meziválečná školská reforma v Československu


Tato kolektivní monografie je výsledkem obecně pedagogického a historicko-pedagogického výzkumu k tématu tzv. „příhodovské“ reformy.
V první části publikace je zasazena otázka meziválečné reformy na primárním a nižším sekundárním stupni do filozofických a obecně pedagogických souvislostí. Jedná se především o otázky vztahu pozitivismu, pragmatismu, amerikanismu v české meziválečné pedagogice a vliv kvantitativních pedagogických psychologických směrů, jež výrazně ovlivnily československé meziválečné pedagogické hnutí.
Druhá část publikace rekonstruuje nejvýznamnější příklady pokusného meziválečného školství v ČSR – pokusné školy v Praze, Zlíně a Humpolci a vybrané školské pokusy v Kyšperku a Českém Krumlově. Pozornost je věnována rovněž otázkám reformy na Slovensku.

Obsah:


Markéta Pánková, Dana Kasperová, Tomáš Kasper: Meziválečná školská „příhodovská“ reforma - roviny zkoumání a metodologická východiska

I - Obecně pedagogická a filozofická východiska meziválečné školské „příhodovské" reformy
Ehrenhard Skiera: Změňte civilizaci - o souvislosti hnutí Lebensreform (reformy života) a reformně pedagogického hnutí
Tomáš Kasper: Výchova a vzdělávání v baťovském Zlíně v kontextu meziválečné české pedagogické teorie
Karel Rýdl: Kořeny americké pragmatické pedagogiky ve zlínských reformních školách
Jaroslav Koťa: Václav Příhoda, Stanislav Vrána a údajný pragmatismus v pokusné měšťanské škole ve Zlíně
Milan Krankus: Pojem skúsenosti v pedagogike J. Deweyho
Martin Strouhal: Deweyova epistemologie a pedagogika problému
Markéta Čermáková: Pojetí cílů ve výchovné a společenské teorii Johna Deweye
Jiří Hnilica: Vůdce к úspěchu aneb Český amerikanism

II - Příklady pokusných škol v meziválečném Československu
Růžena Váňová: První stupeň školy v Příhodové reformní koncepci
Dana Kasperová: Škola činná a společenská - rekonstrukce vnitřního života pokusné měšťanské školy ve Zlíně
Magdaléna Šustová> Pokusné školy v pražských Nuslích a Michli
Jan Šimek: Pokusná diferencovaná škola v Humpolci (1929-1940): vývoj a kritické zhodnocení pokusu
Jana Bartošová: Masarykova pokusná diferencovaná škola měšťanská v Českém Krumlově
Jana Bartošová: Pokusná diferencovaná měšťanská škola v Kyšperkux
Blanka Kudláčová: Trnava a trnavský region - centrum reformně pedagogického hnutí na Slovensku
Janka Štulrajterová: František Musil a ideje jednotné diferencované školy na stránkách časopisu Naša škola v kontextu vývoje reformně pedagogického hnutí na Slovensku

Résumé
Summary
O autorech
Věcný rejstřík
Jmenný rejstřík

Academia, Praha 2015, 328 str., 130 x 200 mm, ISBN 978-80-200-2496-1