Minerva 1890-1936

Minerva 1890-1936
ISBN: 978-80-246-3437-1
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Milada Sekyrková

Minerva 1890-1936

Kronika prvního dívčího gymnázia v habsburské monarchii


Kronika gymnázia Minerva zachycuje první takřka půlstoletí (1890–1936) existence střední školy, jejíž založení představovalo průlom do systému vzdělávání. Jako první dívčí gymnázium ve střední Evropě mělo za cíl připravovat dívky ke studiu na univerzitách, které však v době vzniku školy ještě nebylo nejen v rámci habsburské monarchie možné. Kronika tak mapuje i cestu, kterou zakladatelka Eliška Krásnohorská, pedagogové školy i žačky zvolili, aby pomohli prosadit vstup dívek na univerzity a následně jejich rovnocenné uplatnění v kvalifikovaných oborech. Vzhledem k povinnosti zaznamenávat každodenní rutinu podchycuje kronika i diskontinuitu (ale v lecčems i kontinuitu) středoškolské výuky za panování Františka Josefa I., během 1. světové války i po roce 1918, v nově vzniklém Československu.

Karolinum, Praha 2016, 145 x 205 mm, 404 str., ISBN 978-80-246-3437-1