Miroslav Masák

Miroslav Masák
ISBN: 978-80-7467-140-1
Availability: in stock
including VAT
your price990,00 Kč
ps
Rostislav Švácha

Miroslav Masák

Biblické nepřidáš se k většině, páchá-li zlo, bylo pro nás samozřejmostí a stejně samozřejmá byla naše ochota k účasti na věcech veřejných. A to i v kritických chvílích… Miroslav Masák

Miroslav Masák (*1932) se výrazně zapsal do dějin české architektury šesti posledních desetiletí. S autorem věže na Ještědu Karlem Hubáčkem založil v roce 1968 proslulé liberecké sdružení Sial a zorganizoval Školku Sial, ve které se sešli nejtalentovanější mladí čeští architekti té doby.
K důležitým Masákovým pracím, jejichž navrhování vedl, patří obchodní centrum Ještěd v Liberci, zdemolované v roce 2009, obchodní dům Máj v Praze nebo rekonstrukce pražského Veletržního paláce.
Po Listopadu 1989 se jako asistent prezidenta Havla Masák podílel na zpřístupňování Pražského hradu a vynikl pak jako učitel architektury a jako porotce mnoha úspěšných architektonických soutěží.
O proměnách Masákova díla v knize píše historik architektury Rostislav Švácha, jehož kapitoly provázejí Masákovy komentáře k jeho nejvýznamnějším projektům a stavbám a jeho teoretické texty z let 1966–2019. Kniha vychází jako první svazek edice O poslání architektů.

Obsah:

Starost o řád lidského světa (Miroslav Petříček)
Angažovaní architekti (Rostislav Švácha)

Jedním ze SIALu

Na cestě z Úval, 1932-1959 (Rostislav Švácha)
Stavoprojekt Liberec, 1959 - 1968 (Rostislav Švácha)

Pavilon F (Miroslav Masák)
(Z diskuse o libereckém sympoziu) (Miroslav Masák)
Studie dostavby dolního centra Liberce (Miroslav Masák)

Sial a Školka SIAL, 1968 - 1975 (Rostislav Švácha)
Obchodní středisko Ještěd (Miroslav Masák)
O Školce architektů (Miroslav Masák)
SIAL vyhlašuje CVIČENÍ 1. architektonické (Miroslav Masák - Karel Hubáček)
Kaple ve Storsandu (Miroslav Masák)
Námět komentáře k záběrům z liberecké "Školky" mladých architektů (Miroslav Masák
Obchodní dům 02 (Miroslav Masák)

Z Liberce do Prahy, 1975-1989
(Protestní dopis k soutěži na návrh kongresového centra) (Miroslav Masák)
Lyžařský stadion ve Svatém Petru (Miroslav Masák)
Divadlo Husa na provázku (Miroslav Masák)
Scénář budoucího využití paláce PVV (Miroslav Masák)
Národní galerie (Miroslav Masák)
O stavu české architektury (Miroslav Masák)

Poradcem prezidenta

Na Pražském hradě, 1990-1993 (Rostislav Švácha)
Projekt oživování Pražského hradu (Miroslav Masák)
Kanceláře a rezidence prezidenta republiky (Miroslav Masák)
Instalace sochy T. G. Masaryka (Miroslav Masák)

A také učitelem

Učitel architektury a společnosti, 1994-2020 (Rostislav Švácha)
Rozcestí evropské kultury (Miroslav Masák)
Výstava českých sklářů (Miroslav Masák)
Stavba století (Miroslav Masák)
Architektura v čase lovu (Miroslav Masák)
Museum of Fine Arts (Miroslav Masák)
Ke koncertnímu domu (Miroslav Masák)
Poděkování (Miroslav Masák)

Obraz Doriana Graye (Mirko Baum)

Seznam architektonických prací Miroslava Masáka
Seznam citovaných statí, rozhovorů a anketních příspěvků Miroslava Masáka
Seznam citované literatury o Miroslav Masákovi
Veřejné aktivity Miroslava Masáka
Jmenný rejstřík
Summary

Nakladatelství Arbor Vitae, Řevnice 2019, rozměr 180 x 240 mm, 272 s., bar., česky, ISBN 978-80-7467-140-1