Mistr Třeboňského oltáře

Mistr Třeboňského oltáře
ISBN: 978-80-246-2262-0
Availability: in stock
including VAT
your price620,00 Kč
ps
Jan Royt

Mistr Třeboňského oltáře

Mistr Třeboňského oltáře je jednou z nejvýznamnějších uměleckých osobností gotického malířství internacionálního stylu v evropském kontextu. V odborné literatuře české i zahraniční se objevují různé názory na připsání konkrétních děl této anonymní osobnosti, na jejich dataci a chronologii, na výtvarná i ideová východiska jeho tvorby či na rekonstrukci a původ tzv. Třeboňského oltáře. Tyto otázky se snaží zodpovědět první rozsáhlejší vědecká monografie Mistra Třeboňského oltáře, jejímž autorem je historik umění Jan Royt.
První kapitoly publikace nastiňují historické události a vývoj malířství v Evropě a v Čechách v poslední třetině 14. století, včetně duchovního zázemí té doby. Nejpodstatnější část práce je věnována výtvarné a ikonografické analýze tvorby Mistra Třeboňského oltáře a děl z jeho dílny a okruhu i na jeho význam při formulování krásného stylu. Autor zaměřil svou pozornost i na různé varianty hypotetické rekonstrukce oltáře Třeboňského mistra (včetně nákresů). Závěrečnou kapitolu tvoří detailní a kritický přehled názorů historiků umění na tvorbu tohoto středověkého umělce.
Příloha, včetně ukázky obrazové dokumentace, shrnuje výsledky restaurátorského průzkumu deskových obrazů Třeboňského mistra. Jejím autorem je Adam Pokorný.

Obsah:

Úvodem
Malířství západní a střední Evropy v poslední čtvrtině 14. století
Zdroje a východiska české deskové malby v letech 1340-1380
Duchovní zázemí tvorby Mistra Třeboňského oltáře
Mistr Třeboňského oltáře: Třeboňský oltář / K rekonstrukci Třeboňského oltáře / Díla Mistra Třeboňského oltáře a jeho dílny / K chronologii děl Mistra Třeboňského oltáře a jeho dílny / Mistr Třeboňského oltáře a krásný sloh / Díla ovlivněná tvorbou Mistra Třeboňského oltáře
Mistr Třeboňského oltáře v pohledu historiků umění
Závěrem
Příloha: Technika malby Mistra Třeboňského oltáře (Adam Pokorný)
Literatura
Seznam vyobrazení
Poděkování
Lokalizační mapka
Master of the Třeboň Altarpiece (Resumé)
Jmenný rejstřík

Nakladatelství Karolinum, Praha 2013, rozměr 235 x 297 mm, 292 s., bar., ISBN 978-80-246-2262-0