Mlýny bratří Winternitzů

Mlýny bratří Winternitzů
Availability: in stock
including VAT
your price150,00 Kč
ps

Benjamin Fragner – Anna Kašíková – Tomáš Skřivan (eds.)


Mlýny bratří Winternitzů


Publikace „Mlýny bratří Winternitzů“ přichází v době, kdy se rozhoduje o budoucnosti výjimečné industriální památky a celého souvisejícího areálu bývalých Automatických mlýnů v Pardubicích. 
Provoz tohoto výrobního celku byl ukončen v nedávné době a majitel jedná o jeho prodeji. V této situaci pořádá Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze workshop o hledání nového využití mlýnů za účasti studentů, pedagogů a mnoha odborníků nebo praktikujících architektů zabývajících se tématem průmyslového dědictví a jeho konverzí. Paralelně vzniká občanská iniciativa „Mlýny městu“, která se souhlasem současného vlastníka mlýnů pořádá v areálu několika týdenní festival „Automatické kulturní mlýny“. Publikace mapuje minulost průmyslové památky, její historický vývoj, popisuje technologické souvislosti provozu, věnuje se nejaktuálnějšímu dění v mlýnech, možnosti města a občanské iniciativy ovlivnit budoucí vývoj, ale také přináší komentované studentské projekty a koncepty budoucího využití této památky.

Obsah:

Úvod
Automatické kultuní mlýny. Benjamin Fragner

Iniciativa a město
Výzva. Ondřej Teplý
Konverze mlýnů během 36 dní. Zdeněk Závodný
Otevřít hrad. Vladimír Lavrík
Role města a občanské iniciativy. Tomáš Ctibor
Průmyslové dědictví v kontextu diskuse kulturní politiky města. Olga Škochová Bláhová

Mlýny
Stavebně historický průzkum. František R. Václavík
Mezi tradicí a novátorstvím. Pavel Panoch
Mlýnská technologie a její tradice v Pardubicích
Osobnosti mlýnů. Jakub Bacík, Dita Dvořáková

Hledání nového využití
Aktuální situace. Tomáš Skřivan, Daniela Šimková
Workshop krok za krokem. Petr Vorlík
Transformace krajiny.Kristina Stará
Nultá etapa. Tomáš Skřivan
Energie mlýnů. Petr Herman
Hledání funkce pro průmyslový areál
Jak na sila? Anna Kašíková
Proč nepřehlížet nové vrstvy. Jan Zikmund
Veřejná prostranství v bývalých průmyslových areálech. Tereza Vokurková

Autoři